คุณกนกพรรณ ฤทธาคนี

New customer? Sign up today!
New customer? Sign up today!

คุณกนกพรรณ ฤทธาคนี Blue Diamond, Jan 2007

เรียนรู้ให้มากที่สุด ทำงานให้หนักที่สุด ผลที่ได้รับจะคุ้มค่าที่สุด    


 “บนเส้นทางบลูไดมอนด์ สิ่งที่ยากที่สุดคือ การตัดสินใจ เพราะนั่นหมายถึงเราต้องมีความกล้าที่จะเผชิญกับแรงกดดันจากทุกทิศทาง เป้าหมายต้องชัดเจน ยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง การวางแผนต้องฉลาด และความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลงมือทำแบบสุดแรงเกิดเท่านั้น นับเป็นการทำงานที่หนักที่สุด ได้เรียนรู้มากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน ผลที่ได้รับคุ้มค่าที่สุด เพราะไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือเงิน แต่เพราะการได้ผ่านกระบวนการหล่อหลอมตลอดเส้นทางการขึ้นตำแหน่ง ทำให้มุมมองของชีวิตและมุมมองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเปลี่ยนไปอย่างมาก มีความเข้าใจในธุรกิจลึกซึ้งขึ้น มีพลังความเชื่อที่แรงกล้าพร้อมที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ”

Dream it, believe it, do it.


 “ถ้าคุณไม่กล้าฝัน คุณจะไม่มีทางก้าวเป็นบลูไดมอนด์ได้ เพราะคุณไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นบลูไดมอนด์ ขนาดความฝันคุณต้องใหญ่พอที่จะเป็นแรงบันดาลใจต่อการขับเคลื่อนให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเมื่อฝันใหญ่และชัดเจนแล้ว คุณต้องเชื่อว่าฝันนั้นเป็นไปได้ คุณถึงจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้เพื่อฝัน คุณต้องเชื่อใน นู สกิน และเชื่อว่าคุณทำได้ ความเชื่อนี่แหละที่จะพาคุณสู่การลงมือทำ อย่างไม่หยุดยั้งจนคุณพิชิตฝันนั้นได้”

ความสำเร็จของเราเป็นมากกว่าความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่


 “แรงบันดาลใจที่แรงที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ ท่านอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำให้เราต้องรีบสร้างความสำเร็จให้เร็วที่สุด เพื่อให้ท่านได้ภูมิใจที่เห็นเราประสบความสำเร็จ และสามารถทำทุกสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขโดยไม่มีขีดจำกัด การทำให้คนที่เรารักมีความสุข คือความพอใจสูงสุดที่มากกว่าเงิน แล้วคุณล่ะ จะรีรออยู่ทำไม”

“ฝัน”…ให้ใหญ่

“เชื่อ”…ว่าเป็นไปได้

“ลงมือทำ”...แบบสุดแรงเกิด