Videnskab

Videnskab

En undersøgelse fra Stanford University (USA) har vist, at personer med et lavt serumniveau af arNOX klinisk vurderes til at være gennemsnitligt 7 år yngre end deres faktiske kronologiske alder. Personer med et højt serumniveau af arNOX ser gennemsnitligt ud til at være syv år ældre, end de faktisk er. Ingredienserne i ageLOC® er særligt udviklede til at forebygge forekomsten af de frie radikaler i underhuden, som er forbundet med arNOX-enzymet. Denne forebyggende virkning kan hjælpe med at forsinke ældningstegn, som opstår på grund af øget produktion af frie radikaler.

 

file