At Give

At Give

Nu Skin Force for Good Foundation® støttes af generøse donationer fra distributører, aktionærer, medarbejdere, en procentdel af salget af Epoch®-produkter samt en fundraisingmiddag og -auktion, som finder sted hvert andet år på Nu Skin Enterprises' globale konference. Sammen skaber vi en bedre verden for børn.

 

Fondens finansieringsbeslutninger træffes af et repræsentativt udvalg af ledere og medarbejdere i Nu Skin Enterprises. Hvert projekt undersøges grundigt, og der tages hensyn til børnenes behov samt det lokalsamfund, projektet vil påvirke.

 

Du har også mulighed for at gøre en forskel i mange børns liv over hele verden.