Fortrolighedspolitik

Ny kunde? Tilmeld dig i dag!

Meddelelse vedrørende fortrolighedspolitik

 

Denne fortrolighedspolitik er oversat for brugervenlighedens skyld. Bemærk venligst, at skulle der være forskelle mellem denne fortrolighedspolitik og den engelske version, er det den engelske version, som gør sig gældende. Hvis du skulle have spørgsmål, bedes du henvende dig til privacy@nuskin.com.

 

 

NU SKINs fortrolighedspolitik

 

 

A. Overblik

 

Nu Skin er en international gruppe af selskaber, der tilbyder kosmetikprodukter, kosttilskud, hudplejeapparater og andre tjenester til salg via hjemmesiden www.nuskin.com (“hjemmesiden”) og via et netværk af uafhængige distributører. Alt afhængig af hvem du er, vil dine personoplysninger blive behandlet af forskellige enheder inden for Nu Skin og i forbindelse med forskellige formål.

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan dine personoplysninger samles, bruges og deles i overensstemmelse med dine rettigheder ("fortrolighedspolitik").

I denne fortrolighedspolitik anvendes følgende begreber:

(1) “Nu Skin International” refererer til Nu Skin International Inc., med følgende adresse: 75 West Center Street Provo, UT 84601, USA;

(2) "Nu Skin Group" eller "Nu Skin" refererer til selskaberne herunder og Nu Skin Internationals globale associerede selskaber og datterselskaber;

(3) "NSEPE" refererer til NSE Products Europe BVBA med kontor på følgende adresse: 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgien;

(4) "Nu Skin Local" refererer til den lokale enhed inden for Nu Skin Group, som beskrevet i appendiks til sidst i denne fortrolighedspolitik; og

(5) "Personoplysninger" refererer til enhver oplysning vedrørende et identificerbart individ såsom: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortinformation, præferencer osv. 

 

B. Behandling af personoplysninger og formål

 

Hjemmesiden kan anvende cookies, som bruges til at indsamle dine personoplysninger. Vi henviser til vores politik angående cookies for yderligere information.

Vi forventer, at du udelukkende deler dine egne personoplysninger med os. Hvis du også deler andres personoplysninger med os, skal du sikre dig, at du har bemyndigelse hertil. Vi forventer også, at de personoplysninger, som du deler med os, er korrekte, og at du informerer os omgående, i tilfælde af at dine personoplysninger ændrer sig.

Du bør kun bruge hjemmesiden og dele dine personoplysninger efter at have læst og forstået vores fortrolighedspolitik. Alt afhængig af hvem du er, vil dine personoplysninger blive behandlet som beskrevet herunder:

 

1. Besøgende

Hvis du er besøgende på hjemmesiden, behandler Nu Skin International dine personoplysninger som dataansvarlig med henblik på (i) administration af besøgende (heriblandt at tilsende information til dig på anmodning), (ii) markedsanalyse, (iii) administration af ulovlig aktivitet, (iv) research og udvikling (v) global administration.

Læs mere

 

2. Kunde

Hvis du opretter en kundekonto på hjemmesiden eller hvis du køber Nu Skin-produkter eller tjenester på hjemmesiden, så behandler Nu Skin International og NSEPE dine personoplysninger som fælles dataansvarlige med henblik på (i) administration af kunder (heriblandt behandling af køb), (ii) administration af ulovlig aktivitet (heriblandt identifikation og kontrol af sådan aktivitet), (iii) research og udvikling og (iv) global administration.

Læs mere

 

3. Distributør

Hvis du er distributør, behandler Nu Skin International og NSEPE dine personoplysninger som fælles dataansvarlige med henblik på (i) kundeadministration, (ii) distributøradministration (heriblandt administration af dit distributørskab og din upline/downline), (iii) administration af ulovlig aktivitet, (iv) research og udvikling og (v) global administration.

Læs mere

 

4. Potentielle og nuværende medarbejdere

Hvis du søger en stilling hos et selskab inden for Nu Skin Group i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, behandler den lokale enhed inden for Nu Skin, hvor du søger stillingen, og Nu Skin International dine personoplysninger som fælles dataansvarlige med henblik på (i) administration af ansøgere og medarbejdere (særligt med henblik på rekruttering, ansættelse og for at muliggøre et ansættelsesforhold med dig), og (ii) global administration.

Læs mere

Navn på behandling

Beskrivelse af formål

Behandlingsgrundlag

Administration af besøgende

·   Besvare og administrere besøgendes anmodninger: f.eks. give adgang til hjemmesiden, sende information og markedsføring på anmodning og registrering til begivenheder.

·   Dataansvarliges legitime interesser: markedsføring om lignende Nu Skin-produkter og tjenester bidrager til at sikre og fremme Nu Skins økonomiske, kommercielle, sociale og finansielle interesser, og tillader os at give dig information om produkter og tjenester, som du kunne have interessere i. Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

·   Opfyldelse af kontrakter (f.eks. opfyldelse af forpligtelser i relation til salgsfremmende aktiviteter osv.). Uden dine personoplysninger kan vi ikke opfylde de pågældende kontrakter.

Kundeadministration

·   Udførelse af kontrakten med kunden: f.eks. administration af køb og den personlige konto på hjemmesiden.

·   Markedsføring: f.eks. sende information til kunden vedrørende lignende produkter og tjenester fra Nu Skin.

·   Opfyldelse af kontrakter (f.eks. vilkår og betingelser for salg, samt købsaftale og fordelskundeaftale). Uden dine personoplysninger kan vi ikke opfylde de pågældende kontrakter.

·   Dataansvarliges legitime interesser: markedsføring om lignende Nu Skin-produkter og tjenester bidrager til at sikre og fremme Nu Skins økonomiske, kommercielle, sociale og finansielle interesser, og tillader os at give dig information om produkter og tjenester, som du kunne have interessere i. Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

·   Samtykke: hvis behandlingen indeholder særlige kategorier af oplysninger, der med stor sandsynlighed kan angive race, etnisk oprindelse, eller helbredsforhold (f. eks. i forbindelse med scanneren, ageLOC Me eller som følge af en uhensigtsmæssig begivenhed), vil Nu Skin anmode specifikt om kundens samtykke.

Distributøradministration

·   Behandling og administration af distributørskabet og distributørens upline/downline.

·   Opfyldelse af kontrakter med distributører (f.eks. distributøraftale og aftale om scannerlease). Uden dine personoplysninger kan vi ikke opfylde de pågældende kontrakter.

·   Samtykke: hvis behandlingen indeholder særlige kategorier af oplysninger, der med stor sandsynlighed kan angive race, etnisk oprindelse, eller helbredsforhold (f. eks. i forbindelse med scanneren, ageLOC Me eller som følge af en uhensigtsmæssig begivenhed), vil Nu Skin anmode specifikt om kundens samtykke.

Administration af ansøgere og medarbejdere

 

·   Rekruttering: f.eks. opretholdelse af ansøgerdatabase.

 

·   Nødvendige trin før indgåelse af ansættelseskontrakt. Uden dine personoplysninger kan vi ikke udføre de nødvendige trin, som går forud for en eventuel kontrakt.

·   Behandling af ansættelseskontrakter, bestemmelser for personalegoder, og beslutninger i forhold til forfremmelser og fratrædelser. Uden dine personoplysninger kan vi ikke opfylde de pågældende kontrakter.

·   De dataansvarliges og deres interessenters (medarbejdere, kunder, leverandører, andelshavere, associerede selskaber osv.) legitime interesser: rekruttering er nødvendig for at føre Nu Skin videre. Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

Administration af ulovlig aktivitet

·   Forebyggelse og opdagelse af ulovlig aktivitet: f.eks. forebygge og opdage bedrageri og misbrug af virksomhedens ressourcer.

·   Konfliktadministration: f.eks. efterforskning af potentielle brud på politikker og procedurer og retsforfølgning eller forsvar af retskrav.

·   Opfyldelse af kontrakter (f.eks. vilkår og betingelser for salg, fordelskundeaftale, politikker og procedurer og scannerleasingaftale). Uden dine personoplysninger kan vi ikke opfylde de pågældende kontrakter.

·   Dataansvarlige og deres interessenters (medarbejdere, kunder, leverandører, andelshavere, associerede virksomheder osv.) legitime interesser: opdagelse, forebyggelse og sanktionering af ulovlige aktiviteter samt konfliktadministration bidrager til at sikre og fremme Nu Skins økonomiske, kommercielle, sociale og finansielle interesser og reducere dine omkostninger. Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

R&D (research og udvikling)

·   Research og udvikling baseret på opsamlet data: f.eks. salgstatistik, markedsanalyse og udvikling af produkter og tjenester.

·   De dataansvarlige og andre enheder i gruppen, samt deres interessenters (medarbejdere, kunder, leverandører, andelshavere, associerede selskaber osv.) legitime interesser: Research og udvikling på gruppeplan kan føre til forbedringer af kundeoplevelsen og Nu Skins produkter og tjenester, samt nye tiltag, som i sidste ende vil gavne alle, der gør brug af Nu Skins produkter og tjenester.

Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

Global administration

·   Global administration af besøgende, kunder, distributører og kandidater: f.eks. opretholdelse af globale databaser.

·   De dataansvarlige og andre enheder i gruppen, samt deres interessenters (medarbejdere, kunder, leverandører, andelshavere, associerede selskaber osv.) legitime interesser: Global administration af besøgende, kunder, distributører, kandidater og af ulovlig aktivitet på gruppeplan er nødvendig for effektiviteten af og konsekvensen og kontinuiteten i driften af Nu Skin Group.  Den globale administration bidrager til at sikre og fremme Nu Skin Groups økonomiske, kommercielle, sociale og finansielle interesser og vil, i sidste ende, resultere i en bedre service for dig.

Du kan fremsætte indsigelse mod denne behandling i overensstemmelse med betingelserne fastsat i den relevante lovgivning.

Selvom ”legitime interesser” er det retslige grundlag i skemaet herover, har vi afvejet dine interesser over for dataansvarliges interesser. Du kan få yderligere oplysninger om denne ”afvejning” ved at benytte dig af kontaktoplysningerne i afsnit G (Dine rettigheder).

 

C. Videregivelse af personoplysninger

 

De dataansvarlige kan videregive dine personoplysninger til andre enheder i Nu Skin Group og til virksomheder, som behandler personoplysninger i vores navn og på vegne af os (herefter refereret til som ”databehandlere”). De forskellige kategorier af databehandlere inkluderer lokale og internationale (i) forsendelses- og leveringsserviceudbydere, (ii) telekommunikationsserviceudbydere, (iii) betalingsserviceudbydere, (iv) lønningsserviceudbydere (for medarbejdere). En komplet liste over databehandlere kan skaffes på anmodning ved at sende en e-mail til privacy@nuskin.com.

Derudover kan de dataansvarlige, hvis du er distributør eller kunde, videregive dine personoplysninger til dine upline-distributører og/eller sponsor.

Nogle af disse enheder og personer er lokaliseret uden for den Europæiske Union. Enhver videregivelse af personoplysninger er baseret på en beslutning om tjenlighed og/eller EU-kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Disse metoder for videregivelse af data er tilladte i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (henholdsvis artikel 45 og 46(2)).  Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan skaffe en kopi af de fornødne garantier, bedes du sende en e-mail til privacy@nuskin.com.

Udover som forklaret heri, vil dine personoplysninger ikke blive delt med tredjepart, medmindre du har givet dit samtykke, eller hvis det kræves i forbindelse med behandling af en kontrakt med dig, eller i tilfælde, hvor loven kræver det.

Som beskrevet ovenfor accepterer du, at vi må dele dine personoplysninger med enheder uden for den jurisdiktion, hvori du har bopæl, og at dine personoplysninger kan opbevares på serverer, der findes uden for den jurisdiktion, hvori du har bopæl, inklusiv alle lande, hvor Nu Skin officielt driver virksomhed.

 

D. Børn

 

Nu Skin målretter ikke salg af sine produkter mod børn. Når Nu Skin sælger produkter til børn, er det påkrævet, at det er en voksen person, der køber produkterne.  Hvis du er under 18, må du kun bruge hjemmesiden under opsyn af en forælder eller værge. Nu Skin:

(1) Indsamler ikke bevidst eller anmoder om personoplysningner fra personer under 13 år ("børn");

(2) Bruger eller deler ikke bevidst personoplysninger om børn med tredjepart;

(3) Giver ikke børn muligheden for offentligt at lave opslag om eller på anden vis distribuere personoplysninger; og

(4) Forleder ikke børn med udsigten til særlige spil, præmier eller andre aktiviteter, der kræver personoplysninger.

Vi opfordrer dig til at deltage i dit barns oplevelse på internettet og til at gennemgå vigtige sikkerhedsråd med hvert enkelt barn, før han eller hun går på opdagelse på internettet.

 

E. Sikkerhedsprocedurer

 

Nu Skin opererer med sikre datanetværk beskyttet af firewalls, der lever op til industristandarder, samt systemer til beskyttelse af adgangskoder. Nu Skin anvender også Transport Layer Security (TLS) til at beskytte overførsel af dine personoplysninger. Adgang til disse oplysninger vil kun blive bevilliget til bemyndigede personer i forbindelse med legitime forretningsformål.

 

F. Opbevaring af personoplysninger

 

Dine personoplysninger opbevares så længe du har et forhold til os, er i kontakt med os og derefter i op til 10 år efter dette forhold er afsluttet.

 

G. Dine rettigheder

 

Som registreret i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har du retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, retten til dataportabilitet og retten til at begrænse og fremsætte indsigelse mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.  Disse rettigheder inkluderer:

·         muligheden for at se de personoplysninger, som vi har om dig i vores informations- og kommunikationssystemer,

·         muligheden for at rette dine personoplysninger,

·         muligheden for at blive underrettet om, hvem dine personoplysninger kan være blevet delt med,

·         muligheden for at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger,

·         muligheden for at begrænse, hvordan vi behandler dine personoplysninger,

·         muligheden for at fremsætte indsigelse imod, hvordan vi behandler dine personoplysninger,

·         muligheden for at anmode om, at vi sender en kopi af dine personoplysninger til dig eller til en anden virksomhed.

 

Vi vil besvare enhver anmodning om benyttelse af ovenstående rettigheder inden for en måned. Vi forbeholder os retten til, hvor nødvendigt, at forlænge denne periode med yderligere 2 måneder, når man tager højde for antallet af anmodninger, vi modtager fra dig, og ikke mindst disse anmodningers komplikationsgrad.  

Du kan også trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, i den udstrækning, hvor behandlingen af dine personoplysninger var baseret på et sådan samtykke.

 

Benyttelse af dine rettigheder:

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, kan du udfylde en forespørgselsblanket for registreredes rettigheder her eller kontakte os eller vores kontaktperson for privatlivsanliggender på:

 

Organisation

Databeskyttelsesansvarlig

Nu Skin International, Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgien

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Kontakt til tilsynsmyndighederne:

 

Hvis du gerne vil indgive en klage over os, bedes du kontakte din lokale tilsynsmyndighed. Det kan være tilsynsmyndigheden i det medlemsland:

·         hvori du normalt er bosiddende,

·         hvori du arbejder,

·         hvori du mener, at overtrædelsen har fundet sted.

 

Hvis du ikke kan finde en tilsynsmyndighed, bedes du kontakte Mark Milne, som er nævnt herover, for hjælp til at finde en tilsynsmyndighed.  

 

H. Forbundne hjemmesider

 

Hjemmesiden indeholder hyperlinks, der er fremhævede ord eller billeder i et hypertekstdokument, der, når der klikkes på det, fører dig til et andet sted i dokumentet, til et helt andet dokument eller til andre hjemmesider, der ejes og drives af andre organisationer. Nu Skin kontrollerer ikke hjemmesider, der er ejet af andre organisationer, og sådanne hjemmesider kan indeholde fortrolighedsforordninger, som afviger fra forordningerne beskrevet her. Nu Skin er ikke ansvarlig for indsamling, anvendelse eller videregivelse af oplysninger, der indsamles via disse hjemmesider eller links, og, i det bredeste omfang den relevante lovgivning tillader det, fraskriver Nu Skin sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med en sådan indsamling, anvendelse eller videregivelse.

 

I. Ændring af fortrolighedspolitik

 

Hvis Nu Skin beslutter at ændre sin fortrolighedspolitik, vil virksomheden offentliggøre disse ændringer her, så du altid ved, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi eventuelt bruger eller videregiver disse oplysninger. Eventuelle ændringer i denne fortrolighedspolitik vil træde i kraft umiddelbart efter at ændringerne offentliggøres på denne hjemmeside. Fortrolighedspolitikken blev senest revideret den 20. april 2018.

 

Appendiks: Lokale Nu Skin-enheder

Land

Lokale Nu Skin-enheder

Registreret kontor

Belgien

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Danmark

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 København

+45 78 73 06 02

Tyskland

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Ungarn

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Norge

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S

pb. 342 Sentrum

0101 Oslo

+47 852 95 048

Holland

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Tilmeld dig Nu Skin Bliv forhandler