Registreredes rettigheder

Indsend en anmodning

 

Dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:

Rettelse- Du har ret til at kræve, at eventuelle ufuldstændige eller ukorrekte personoplysninger om dig, som vi behandler, bliver rettet.

 

Sletning - Du har ret til at anmode om, at vi under særlige betingelser sletter eventuelle personoplysninger om dig, som vi behandler.

 

Adgang og portabilitet - Underlagt visse undtagelser har du ret til adgang til og anmodning om en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du har ret til at anmode om, at vi overfører personoplysninger om dig, som vi opbevarer, til dig eller en anden dataansvarlig underlagt særlige betingelser.

 

Afmelding - Hvis vi anvender dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har du ret til at afvise en sådan behandling når som helst, herunder til profileringsformål, i det omfang at dette er relateret til direkte markedsføring.

 

Annullering af samtykke - Hvis vi udelukkende behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke, kan du annullere dit samtykke når som helst.

 

Begrænsning - Du har ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger underlagt særlige betingelser. Hvis den juridiske begrundelse for vores behandling af dine personoplysninger er i vores legitime interesse, vil du have ret til at afvise en sådan behandling pga. årsager vedrørende din situation.

 

Andet – Du kan have ret til at indsende enhver anden type anmodning vedrørende dine personoplysninger, og den vil blive gennemgået og behandlet i overensstemmelse med jurisdiktionens databeskyttelseslovgivning.

 

*Nu Skin vil ikke sælge dine personoplysninger, og Nu Skin vil heller ikke dele dine personoplysninger med tilbagediskonterede tjenester. Se venligst vores globale fortrolighedserklæring for yderligere oplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til eller bekymringer om dine personoplysninger, bedes du kontakte DPOoffice@nuskin.com eller privacy@nuskin.com.

 

For yderligere oplysninger, se venligst vores globale fortrolighedserklæring.