ADR Často kladené dotazy

ADR Často kladené dotazy

1.  Co je to ADR a proč se do programu zapsat?

ADR, neboli program Prémiových automatických objednávek, je program, ve kterém Distributor nebo zákazník může každý měsíc nebo jednou za dva měsíce dostat produkty s mimořádnými výhodami. Motivační pobídky zahrnují procentní slevy na produkty, slevy na poštovném*, automatické zpracování zásilky jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce ke dni, který jste si zvolili, a produktové body zdarma za většinu objednávek, které mohou být použity pro nákup zboží v budoucnu. Abyste získali produktové body, musí mít vaše ADR objednávka 50 SV** po slevě.

*Na některé trhy/specifické regiony nebo ostrovy se tento slevový plán nevztahuje (např. Island, Kanárské ostrovy, francouzské zámořské správní oblasti).

**SV: Osobní bodová hodnota je měsíční bodová hodnota produktů a služeb, které si od společnosti zakoupíte především pro vlastní spotřebu. SV obsahuje body z nákupu, provedeného vašimi maloobchodními zákazníky přímo u společnosti.

2. Jaké jsou hlavní výhody programu ADR?

Kromě toho, že bude moci spravovat vaši ADR objednávku přes internet kdykoli budete chtít, budete mít možnost získat produktové body na základě vašich objednávek (jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce), které mohou být vyměněny za produkty zdarma.

Odměny
 

3. Jaké jsou výhody plynoucí z ADR?
Výhody zahrnují slevu z poštovného*, automatickou měsíční dodávku v den, který si sami zvolíte (mezi 1. a 25. dnem v měsíci; kromě 1., 15. a 25. dne) a produktové body zdarma z každé objednávky, které si později můžete vyměnit za produkty. Produktové body získáte za ADR objednávky obsahující určité produkty.

*Na některé trhy/specifické regiony nebo ostrovy se tento slevový plán nevztahuje (např. Island, Kanárské ostrovy, francouzské zámořské správní oblasti).

Přihlášení do ADR programu
 

4. Jak se mohu přihlásit do ADR programu?
Pro vaše pohodlí můžete přihlášení provést online. Přihlásit se můžete také prostřednictvím pošty. Pro více informací, kontaktujte svůj místní Zákaznický servis nebo navštivte naši webovou stránku.Požadavky na ADR
 

5. Existují nějaké požadavky týkající se vytvoření ADR účtu?
Ne, žádné požadavky k vytvoření ADR účtu neexistují. Nicméně, abyste získali produktové body, musí mít vaše ADR objednávka po slevě hodnotu minimálně 50 SV. V případě, že této minimální hodnoty nedosáhnete, stane se z ADR objednávky jednoduše běžná, měsíčně se opakující objednávka, na kterou se nevztahují výhody ADR.

6. Může mi být ADR objednávka zaslána víc než jednou měsíčně?
Ne, jednotlivá ADR objednávka může být zaslána pouze jednou měsíčně. Nicméně, můžete mít víc než jednu ADR objednávku současně na stejném ID čísle.

ADR
 

7. Existují nějaká omezení týkající se toho, jaký výrobek mohu objednat v rámci ADR objednávky?
Do své ADR objednávky můžete přidat obchodní balíčky, prodejní pomůcky/marketingové materiály, produktové sady, sezónní promo balíčky a balení VitaMeal Nourish the Children®, avšak na tyto výše uvedené nedostanete žádnou další slevu. Nicméně, abyste za svou ADR objednávku mohli dostat produktové body, můžete do ní vložit jakékoli jednotlivé produkty společnosti Nu Skin® a Pharmanex®, které mají SV hodnotu v plné výši.

8. Co víc mohu získat z on-line ADR objednávky ve srovnání s ADR objednávkou zaslanou faxem/ poštou nebo e-mailem?
Rozdíl mezi ADR objednávkou zaslanou faxem/poštou/e-mailem a ADR online objednávkou je v manipulačním poplatku. Za on-line správu ADR nevznikají žádné dodatečné manipulační poplatky& a poplatky za poštovné a platí snížená standardní sazba. Správa ADR prostřednictvím Zákaznického servisu znamená dodatečný manipulační poplatek, který pak spolu s poplatkem za poštovné dá dohromady stejnou částku, která je účtována za běžnou objednávku faxem/poštou/e-mailem.

9. Jak mohu měnit (spravovat) svou ADR objednávku?
Změny můžete provádět on-line nebo prostřednictvím svého místního Zákaznického servisu. Zvýhodněné sazby za poštovné se vztahují pouze na změny provedené on-line.

10. Dokdy bych měl/a provádět jakékoli změny ve své ADR objednávce?

Abyste měli jistotu, že se změny zrealizují, doporučujeme vám je provést nejpozději čtyři pracovní dny před datem zpracování (pokud je na vašem trhu dostupná platba přímým inkasem z účtu a vy jste si ji vybral/a, kontaktujte, prosím, Zákaznický servis a sdělte jim informaci o změně své ADR objednávky).

 

11. Co se stane, pokud datum zpracování ADR objednávky připadne na víkend? Kdy bude moje objednávka zpracována?
Pokud datum zpracování připadne na víkend, bude vaše objednávka zpracována ve vámi zvolený den, ale odeslána bude v nejbližší pracovní den. V současnosti trvá změna ADR objednávky přibližně 15-20 minut (do vyúčtování) po jejím spuštění. Pokud se jedná o automatické spuštění objednávky, dojde k němu uprostřed noci a my nebude schopni provést jakoukoli změnu. Pro více informací týkajících se procesu, který se vztahuje na váš trh, kontaktujte, prosím, váš místní Zákaznický servis.

12. Bude mi oznámeno, že je moje objednávka na cestě?
Ano, 5 dní před odesláním zásilky budete vyrozuměni e-mailem. Při vytvoření objednávky vám bude zaslán také potvrzovací e-mail a jakmile bude vaše objednávka odeslána, obdržíte také e-mail, který vám umožní vaši zásilku sledovat. Tento e-mail obsahuje informaci, která má za úkol zajistit, že budete schopni sledovat vaši objednávku až do okamžiku, kdy je vám doručena.

13. Jak mohu za svou ADR objednávku platit?
Za svou ADR objednávku můžete platit platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem platby, který si vyberete, a který je k dispozici na vašem trhu.

14. Jak mohu spravovat své platební karty on-line?
Můžete je spravovat kliknutím na „Můj účet” nebo můžete kontaktovat svůj místní Zákaznický servis.

Upozorňujeme:  Jsme zavázáni k ochraně vašeho soukromí a chceme, abyste se při používání naší internetové stránky cítili pohodlně. Nikdy žádné třetí straně vědomě neprodáme, nepronajmeme, nezveřejníme nebo nezpřístupníme Vaše osobní údaje. Nu Skin Enterprises nebude sdílet žádné vaše údaje s žádnou třetí stranou bez vašeho výslovného souhlasu, pokud takovou informace nebudeme povinni zveřejnit ze zákona.

V Nu Skin Enterprises zajišťujeme díky vyspělé technologii bezpečný převod platební kartou on-line, a zároveň respektujeme vaše soukromí. K zašifrování informací, které nám při zadání objednávky posíláte, používáme technologii SSL (Secure Socket Layer). Pokud se o našich zásadách ochrany soukromí chcete dozvědět víc, navštivte naši webovou stránku: http://www.nuskin.com/cs_CZ/corporate/legal.html. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně tohoto prohlášení kontaktujte, prosím, váš místní Zákaznický servis.

15. Pokud se obrátím na Zákaznický servis s dotazy ohledně ADR objednávky, budou mi účtovány nějaké poplatky?
Ne, za tuto službu vám nebudou účtovány žádné poplatky. Ale v případě, že u své ADR objednávky provedete změny prostřednictvím Zákaznického servisu, bude vám účtován manipulační poplatek. Svou ADR objednávku ale můžete vždy spravovat on-line, aniž byste museli platit jakýkoli manipulační poplatek.

Zrušení


16. Jak mohu zrušit svou ADR objednávku?
Svou ADR objednávku můžete zrušit on-line, dokud je na vašem účtu více zadaných ADR objednávek. Chcete-li zrušit svou poslední ADR objednávku, zašlete prosím e-mail vašemu místnímu Zákaznickému servisu. Vaše úplně poslední ADR objednávka nemůže být zrušena on-line.

17. Musím za zrušení ADR objednávky platit nějaký poplatek?
Ne, za zrušení ADR objednávky žádný poplatek platit nemusíte.

18. Mohu svou ADR objednávku znovu aktivovat poté, co byla zrušena?
Ano, svou ADR můžete znovu aktivovat, i když už byla jednou zrušena. Produktové body vám ale nebudou zachovány. Nicméně pokud společnost do 30 dnů po zrušení ADR požádáte o navrácení zrušených produktových bodů, budou vám tyto body navráceny. Pokud ne, pak budou produktové body, které jste dříve získali zrušeny a vy začnete znovu získávat 20 % produktových bodů za měsíční objednávky a 10 % za objednávky jednou za dva měsíce.

19. Jak mohu znovu aktivovat svou zrušenou ADR objednávku?

Svou zrušenou ADR objednávku můžete znovu aktivovat kontaktováním vašeho místního Zákaznického servisu. V případě, že zavoláte do 30 dnů od zrušení vaší ADR objednávky, bude váš předcházející zůstatek produktových bodů přičten zpět ke znovu aktivovanému ADR účtu.

20. Je k zrušení mé ADR objednávky zapotřebí nějaká dokumentace?
Ano, o zrušení potřebujeme písemné oznámení o zrušení, protože to znamená změnu všeobecných podmínek ADR smlouvy.

ADR Online


21. Co mohu spravovat on-line?
Můžete měnit produkty, četnost zásilek, metodu platby (bankovní převod nebo kreditní karta), adresy, můžete přepsat a vyměnit produktové body (více informací v sekci o přepsání).

22. Jaký je rozdíl mezi cenou internetové objednávky a ADR objednávky?

Internetové objednávky jsou prodávány za stejnou cenu jako ADR objednávky, což znamená 5% slevu z velkoobchodní ceny. Nicméně na internetové objednávky se nevztahují výhody charakteristické pro objednávky ADR.

23. Jaké způsoby platby jsou přijímány pro přepsání ADR on-line? (pro více informací se podívejte na sekci o přepsání).

Pro informace o způsobech platby, které jsou k dispozici pro váš trh, kontaktujte, prosím, váš místní Zákaznický servis, nebo si prohlédněte on-line stránku výstupní kontroly.


24. Jaké výhody má vytvoření/úprava ADR objednávky on-line?
Výhody vytvoření/úpravy ADR objednávky jsou tyto: sleva na poštovném*  a to, že změny jsou provedeny okamžitě bez jakékoli časové prodlevy.

*Na některé trhy/specifické regiony nebo ostrovy se tento slevový plán nevztahuje (např. Island, Kanárské ostrovy, francouzské zámořské správní oblasti).

Produktové body
 

25. Jak mohu produktové body získat?
Produktové body jsou získávány měsíčně a vychází z hodnoty SV. Každý měsíc můžete získat až 75 produktových bodů. Na jedno ID lze získat maximálně 900 produktových bodů za rok s tím, že platnost produktových bodů vyprší ve 13. měsíci od okamžiku, kdy byly získány. Můžete také požádat o to, aby byly nejpozději do 30 dnů od vypršení platnosti znovu aktivovány. Množství je dáno tím, jak dlouho ADR běží:

·         10 % - za všechny objednávky jednou za dva měsíce

·         20 % - v prvním roce programu (po dobu prvních 12 objednávek).

·         30 % - po prvním roce (v okamžiku, kdy zadáte vaši 13. objednávku a další).

26. Mohu své produktové body uplatnit v jiných zemích?
Ne, produktové body můžete uplatnit pouze v zemi, ve které jste je získali. Například: pokud máte německou ADR, můžete produktové body uplatnit pouze v Německu.

27. Jak se dozvím, že moje produktové body brzy vyprší?

Vypršení platnosti se zobrazuje on-line, takže si jej můžete kdykoli prohlédnout

28. Pokud produkt vrátím, budou mi produktové body, které jsem získal/a odebrány?
Ano, množství produktových bodů, které tento daný produkt získal, bude odebráno z celkového množství bodů, které Distributor v současnosti má.

29. Pokud zruším svou ADR objednávku, přijdu o své produktové body?

Ano, produktové body budou smazány na konci měsíce, ve kterém byla vaše objednávka ADR zrušena.

30. Existují nějaké produkty, které produktové body nevytváří?

Ano, některé produkty produktové body nevytváří. Jedná se například o prodejní pomůcky/propagační materiály, Úvodní produktové balíčky, doplňky Nu Colour®, obchodní balíčky, zlevněné produkty a balíčky a většina promo balíčků (s výjimkou ADR balíčků).


31. Existují nějaká omezení týkající se toho, co se dá za produktové body získat?
Ano, můžete je vyměnit pouze za produkty Nu Skin® a Pharmanex®. Za produktové sady, zlevněné produkty a promo balíčky, obchodní balíčky, promo balíčky ADR, balení VitaMeal Nourish the Children®, prodejní pomůcky/marketingové materiály, balíčky operátora Skeneru a další produkty se body nedají získat.

32. Získám SV za produkty, které jsem získal výměnou za produktové body?
Ne, za takto získané produkty není poskytováno žádné SV.

Uplatnění vašich produktových bodů
 

33. Jaká je hodnota jednoho produktového bodu?
Protože jsou produktové body získávány na základě hodnoty SV, jejich výměna je také založena na hodnotě SV. Jeden produktový bod se rovná jednomu SV.

34. Kdy svoje produktové body získám?
Produktové body za daný měsíc získáte vždy první pracovní den příštího měsíce.

35. Mohu svoje produktové body uplatnit okamžitě poté, co jsem zadal/a svoji ADR objednávku?
Ne, produktové body za daný měsíc získáte vždy první pracovní den příštího měsíce. Můžete je uplatnit až poté, co se objeví na vašem účtu.

36. Jak mohu produktové body uplatnit?
Produktové body mohou být uplatněny on-line prostřednictvím správy ADR, faxem, poštou nebo v případě potřeby prostřednictvím vašeho místního Zákaznického servisu. Produktové body mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud je můžete uplatnit za cenu produktu v celkové výši.

37. Jak zjistím, kolik produktových bodů mám k dispozici?
Můžete to zkontrolovat on-line nebo prostřednictvím Zákaznického servisu. Budete mít také možnost zjistit, kolik produktových bodů máte k dispozici, kolik jste jich získali, uplatnili a platnost, kterých produktových bodů již brzy vyprší.

38. Vztahuje se na produkty vyměněné za produktové body daň a poštovné?
Ne, v Evropě a v Rusku nemusíte platit daně za takto získané produkty. Navíc, poštovné nemusíte platit, pokud jsou vaše produkty zdarma přidány do existující ADR objednávky nebo k jiné objednávce.
39. Mohu vrátit produkt, který jsem vyměnil/a za produktové body?
Ne, produkty získané za produktové body není možné vrátit.

40. Mohu produktové body uplatnit ve walk-inu?
Ano.

41. Mohu produktové body uplatit on-line?
Ano, můžete je uplatnit jako jednorázovou objednávku nebo v rámci své ADR objednávky. Pro použití produktových bodů pro tyto objednávky nejsou stanoveny minimální požadavky na SV.

42. Může mé produktové body využít někdo jiný?
Ve výjimečných případech mohou být produktové body převedeny z jednoho účtu na druhý. Aby někdo jiný mohl použít vaše produktové body, musíte nám zaslat vámi podepsaný dopis, ve kterém uvádíte, že konkrétní jedinec má vaše svolení je použít. V dopise by měl být také zmíněn důvod tohoto převodu. Takový dopis můžete zaslat vašemu místnímu Zákaznickému servisu k dokumentaci (v případě, že byly produktové body uplatněny prostřednictvím zákaznického servisu, bude se na toto vztahovat manipulační poplatek). Pro zjištění adresy nebo faxového čísla kontaktujte, prosím, váš zákaznický servis, nebo navštivte naši internetovou stránku.

Pozastavení
 

43. Co je pozastavení?
Pozastavení znamená, že vaše ADR objednávka pro konkrétní měsíc nebyla zaslána.

44. Jak mohu pozastavit svou ADR objednávku?
Pro pozastavení vaší ADR je potřeba kontaktovat váš místní Zákaznický servis. Ačkoli on-line můžete snadno změnit datum odeslání, nemůžete on-line pozastavit vaši ADR objednávku.  

45. Kolikrát ročně mohu svou ADR objednávku pozastavit?

Svou ADR objednávku můžete ročně pozastavit na dobu až tří měsíců/zásilek.

46. Co se stane, když budu muset svou ADR objednávku pozastavit víc než třikrát ročně?
Přijdete o své členství v ADR programu a o výhody spojené s ADR objednávkami.

47. Na jak dlouho mohu ADR objednávku pozastavit?
Pozastavením vynecháte jednu zásilku. Poté se ADR objednávka automaticky obnoví.

48. Pokud pozastavím svou ADR objednávku, pozastaví to i další zásilky v rámci mého účtu?
Ne, máte možnost pozastavit všechny objednávky nebo specifikovat, která objednávka má být pozastavena.

49. Co mám dělat, když jsem si pořídil/a příliš mnoho produktů?

V případě, že se vám produkty začínají hromadit, upravte svoji objednávku tak, aby odpovídala vašim potřebám. Můžete změnit jak produkty, tak datum dodání.

Přepsání
 

50. Co je přepsání?
Přepsaná objednávka je ADR objednávka, která nahradí vaši stávající ADR objednávku v daném měsíci. Například, pokud máte zadanou ADR objednávku na 20. den každého měsíce, můžete se obrátit na váš místní Zákaznický servis nebo jít na webovou stránku a 12. den v měsíci zadat přepsanou objednávku s jiným(i) produktem (y) s minimálně 50 SV po slevě (pokud chcete plně využít výhod ADR), jiným typem platby a jinou doručovací adresou a nahradit tím vaši objednávku, která měla být odeslána 20. dne v měsíci. Získáte stejnou slevu na produkt a produktové body jako obvykle a vaše stávající ADR objednávka bude zpracována příští měsíc.

51. Musí mít přepsaná objednávka hodnotu alespoň 50 SV po slevě?

Ano, přepsaná objednávka musí mít hodnotu minimálně 50 SV po slevě, pokud chcete plně využít výhod ADR objednávky.

52. Kolikrát ročně mohu objednávku přepsat?
Vaši ADR objednávku můžete přepsat jednou měsíčně.

53. Může přepsání změnit mou ADR objednávku natrvalo?
Ne, přepsání vaši objednávku trvale nezmění.

54. Ovlivní přepsání mé produktové body?
Ne, přepsání objednávky vaše produktové body neovlivní. Za svou přepsanou objednávku získáte produktové body stejně, jako byste je získaly za vaši normální ADR objednávku.

55. Pokud přepíšu objednávku, změní to trvale mé datum odeslání?
Ne, pokud přepíšete vaši ADR objednávku, vaše původní ADR objednávka se příští měsíc automaticky obnoví v den původního data odeslání.

Walk-in

 

56. Co je to walk-in?
Walk-in jsou místní kanceláře, ve kterých můžete zadat nebo si vyzvednout jednotlivé objednávky.

57. Mohu ve walk-inu zadat svou ADR objednávku?
Ano, ADR objednávku můžete zadat ve walk-inu, ale na tento případ se mohou vztahovat manipulační poplatky. Upozorňujeme, že ADR objednávky si ve walk-inu nemůžete vyzvednout, budou vám dodány přímo.

Sponzorování
 

58. Co musím udělat pro to, abych mohl/a sponzorovat/nakupovat v jiných zemích?
Pro ty, kdo se zaregistrovali před červencem 2014; abyste mohli sponzorovat mimo region EMEA (Evropa, Rusko, Střední východ a Afrika) budete muset podepsat Distributorskou smlouvu, která zahrnuje ISA (Smlouvu o mezinárodním sponzorství) a PPA (Smlouvu o nákupu produktů). Tyto dokumenty jsou k dispozici v sekci „Knihovna” v Office.

Výše uvedený postup není relevantní pro ty, kdo se zaregistrovali po červenci 2014.
 

Mezinárodní registrace ADR
 

59. Pokud zadám ADR objednávku na zahraničním trhu, budu mít stejné výhody?
Pokud zadáte ADR objednávku na zahraničním trhu v regionu EMEA, bude se na vás vztahovat stejné paušální poštovné, sleva (5 % na SV a na cenu ADR objednávky), avšak produktové body můžete použít pouze v zemi, kde byla ADR objednávka vytvořena. Například: Francouzský Distributor, který zadal ADR objednávku v Německu, by mohl tyto produktové body uplatnit pouze v Německu. To také znamená, že zásilky budou dodávány pouze do Německa. Za mezinárodní objednávky zadané mimo region EMEA, nejsou udělovány žádné produktové body. Například: Francouzský Distributor zaregistrovaný do programu ADR v USA za tuto ADR objednávku nezíská žádné produktové body.
 

Ostatní
 

60. Co se stane v případě, že produkt není skladem?

Pokud produkt není skladem, pak bude z ADR objednávek odstraněn a automaticky vrácen zpět, jakmile bude zpátky na skladě.

 

61. Mohu svou ADR objednávku změnit, jakmile je spuštěna?
V současnosti potřebujeme přibližně 15-20 minut (do vyúčtování) na změnu ADR objednávky po jejím spuštění. Pokud se jedná o automatické spuštění objednávky, dojde k němu uprostřed noci a my nebude schopni provést jakoukoli změnu.

 

62. Musí být produkt zcela „zaplacen” produktovými body nebo mohu produktu „zaplatit” částečně produktovými body a částečně jinou platební metodou?

Ne, produkt musí být zcela „zaplacen” produktovými body.

 

63. Co se stane, pokud je moje platba zamítnuta?

Obdržíte e-mail s upozorněním, že platnost vaší platební karty vyprší za tři měsíce. Pokud se přihlásíte k vašemu účtu na webu a vstoupíte do „Spravovat ADR”, objeví se také okénko s tímto upozorněním (viz snímek obrazovky níže). Pro danou objednávku budete muset kontaktovat váš místní Zákaznický servis, abyste mohli svou platební kartu v ADR profilu vyměnit. Pokusíme se z vaší platební karty, stáhnou platbu třikrát v následujících pěti pracovních dnech. V případě, že platba neproběhne úspěšně ani v jenom z těchto pokusů, vaše objednávka bude zrušena. Svou platební kartu můžete pro případné budoucí objednávky aktualizovat prostřednictvím nástroje „Správa ADR” nebo kontaktováním vašeho Zákaznického servisu.

 

 

Naše záznamy naznačují, že platnost kreditní karty, kterou využíváte pro Vaši měsíční ADR objednávku, brzy vyprší.

 

Aby bylo zajištěno, že obdržíte vaši měsíční ADR objednávku, jednoduše aktualizujte údaje o Vaší platební kartě v sekci vyúčtování na stránce Správy ADR. To zajistí, že své oblíbené produkty dostanete každý měsíc včas a budete tak mít o jednu starost méně.

 

Aktualizovat později

Aktualizovat nyní