Romana Von Puttkamer

romana-von-puttkamer

Se společností Nu Skin jsme se seznámili díky jejím produktům. Po nějaké době bylo přirozené sdílet nadšení z objevení této společnosti s našimi přáteli a rodinou.


Náš tým se v průběhu let rozrostl a dnes už naše životy vypadají jinak. Je skvělé vědět, že se můžeme spolehnout na nejmodernější společnost, která má silnou etiku a která pracuje pro zdravý životní styl a prosperitu svých lidí.

 

To, co se nám nejvíce líbí, je možnost organizovat si náš čas a to, že se můžeme setkávat s mnoha novými lidmi. Dnes můžeme s radostí říct, že skutečně vytváříme svou vlastní budoucnost.

 

Ekonomická flexibilita a schopnost zorganizovat si svůj vlastní akční plán je to, co nám dává pocit, že máme náš život pod kontrolou: můžeme důvěřovat sami sobě a našemu potenciálu k dosažení skutečných cílů a výsledků.

 

Na základě doporučení našeho sponzora a všech lidí, kteří dosáhli úspěchu před námi, jsme překonali počáteční nejistotu a přijali ten správný způsob myšlení.

 

Dnes, na základě našich zkušeností a dosažených výsledků, jsme připraveni povzbudit ty, kdo se chtějí řídit tímto novým způsobem života. Se společností Nu Skin si může každý řídit svůj vlastní život.

 

Při práci se společností Nu Skin jsme se naučili, že je důležité dobře si rozplánovat náš čas a pracovat podle jasně vytýčených cílů. Museli jsme se naučit ustavičně se soustředit.

 

Při práci s lidmi jsme se naučili naslouchat a zlepšit potenciál každého člověka. Bylo velmi důležité naučit se důvěřovat skupině, naslouchat novým myšlenkám a spoléhat se na kreativitu každého z nás.

 

Mnozí říkají, že je obtížné pracovat s rodinou, ale my jsme byli schopní zapojit většinu našich rodinných příslušníků a přátel, stejně jako sdílet příležitost s mnoha dalšími lidmi. Je velmi příjemné pracovat v týmech a být obklopeni mnoha pozitivními lidmi, kteří mají na život nový pohled. Je to skvělý zdroj inspirace. Sdílet s nimi náš čas je opravdu úžasné.

 

Ekonomická flexibilita a možnost cestovat a setkávat se s novými lidmi: to jsou změny, po kterých jsme v našich životech toužili. Ale nyní je naším dlouhodobým cílem šířit prosperitu, blahobyt a štěstí. Se společností Nu Skin se nám to může podařit.