Reidun Beate S. Pande (Brand Director)

Reidun Beate S. Pande

Ve své funkci vedoucího prodejce věřím, že je důležité ujmout se jako správný vzor vedení; být aktivní, na očích a nikdy od nikoho nežádat něco, co já sama nejsem ochotná udělat. Vždy se zaměřte na vytváření svých vlastních prodejů, protože to bude inspirací pro vaše reprezentanty značky a ještě více se to znásobí na každém nižším stupni vaší organizace!

Nepracuji na základě konkrétního školicího programu, pevně však věřím, že je velice důležité, aby reprezentanti značky a lidé nad nimi do hloubky chápali význam práce s liniemi. To je zásadní pro vybudování silné základny ve vašem podnikání.

 

Jako matce tří dětí mi toto podnikání přineslo určité výzvy a mohu s určitostí říct, že nejtěžší věcí pro mě bylo přepnout do „offline“. První čtyři měsíce jsem se vždy z 50 % zaměřovala na své děti a z 50 % na svůj iPhone a podnikání. To vedlo k tomu, že jsem se neustále cítila provinile za to, že už se nikomu nikdy nevěnuji na 100 %.

 

V současnosti bývám každé odpoledne zcela offline na 2-3 hodiny, a tak mohu své rodině věnovat 100 % pozornost. Naše práce přece jen nemá mít negativní dopad na rodinný život. Tato příležitost ho naopak může ještě zlepšit. Udělejte tedy vše pro to, abyste si vyhradili čas na práci, a nemíchejte zaměstnání s rodinným životem.

 

Další výzvou bylo stanovit si priority, do koho ve své organizaci bych měla investovat čas. Můj čas je čím dál víc vzácnější, a tak si nemohu dovolit s ním plýtvat. Začala jsem na sebe být přísnější a už netrávím čas voděním někoho za ručičku. Lidé musejí být akční a prokázat, že jsou ochotni přiložit ruku k dílu, než do nich já investuji čas a energii, abych jim pomohla. Může to znít poněkud „chladně“, ale jen tak mohu rozlišit osoby, pro které je skutečně toto podnikání, od těch, které si myslí, že „přes noc zbohatnou“, aniž by na tom musely pracovat. Vždy si tedy chraňte svůj čas!

 

Hnací síly úspěchu jsou velmi důležité. Neumím vybrat jen jednu, protože všechny jsou zásadní, ale u mě to vše začalo tím, že jsem snila a měla víru, že JÁ TO MOHU dokázat! Potom následovalo stanovení cílů, činy a vedení. Když jsem začínala, cítila jsem, že si absolutně nevěřím, jenže moje touha dosáhnout mých snů byla velmi silná. Denně jsem pracovala na svém nastavení mysli a nyní mohu říct, že jsem se z pesimistky stala věčnou optimistkou. Budoucnost nikdy nevypadala tak zářivě, jak se jeví nyní!

Když se ohlédnu zpět, mohu upřímně říct, že bych nic neudělala jinak. Velmi brzy jsem se naučila, jak je v mé organizaci důležité pracovat s liniemi i vertikálně. Rozhodla jsem se skutečně věnovat čas poznávání lidí, kteří přišli do mé organizace, bez ohledu na jejich úroveň − a vím, že to byl jeden z výrazných faktorů mého masivního a rychlého růstu.

 

Nově se těším na zlepšování životů ještě více lidí a na všechny zážitky s tím spojené.

 

 

Říjen 2019

 

 

Právní omezení:

Vytváření smysluplných příjmů na pozici obchodního zástupce značky vyžaduje značné množství času, úsilí a odhodlání. Toto není program určený k rychlému zbohatnutí. Neexistují žádné záruky finančního úspěchu a výsledky se mezi jednotlivými účastníky velmi liší.

Úplný přehled výdělků na jednotlivých úrovních plánu prodejní výkonnosti naleznete zde v části „2018 EMEA Brand Affiliate Compensation Summary“."