Trendy na trhu

Trendy na trhu

Díky přednímu postavení Nu Skin v rámci celosvětových trendů v boji proti stárnutí může být Vaše podnikání tak úspěšné, jak ho chcete mít. Všechno záleží jen na vás. Zde je jen několik důvodů proč:

LIDÉ CHTĚJÍ MÍT KONTROLU NAD TÍM, JAK STÁRNOU

V globální studii společnosti AC Nielsen více než 60 % žen potvrdilo, že 60 let je nový střední věk.

LIDÉ CHTĚJÍ MÍT KONTROLU NAD TÍM, JAK ŽIJÍ

Vyhlídka delšího života s sebou přináší nejen větší zájem o jeho kvalitu, ale rovněž zvyšuje obavy o finanční zdroje a vyhlídky na život o samotě – a v tom všem může přímý prodej pomoci.

OBLAST VÝROBKŮ PRO ZDRAVÍ A KRÁSU PŘEDSTAVUJE CELOSVĚTOVĚ VÍCE NEŽ 400 MILIARD USD

- Stárnutí populace způsobuje, že dochází k velkému nárůstu počtu lidí zajímajících se o produkty, jež napomáhají v boji proti stárnutí, za které jsou ochotni zaplatit požadovanou cenu
- Evropský trh s kosmetikou má v současné chvíli hodnotu 6 miliard Eur
- Hodnota evropského trhu s výživovými doplňky je odhadována na 35 miliard Eur
- Stárnutí populace se nejvíce projevuje v Severní Americe, Evropě a na velké části území Asie
- Společnost stárne v globálním měřítku, což je ovlivněno hlavně zvyšující se předpokládanou délkou života, klesající porodností a zlepšujícími se standardy zdravotní péče. V současné době je polovina evropské populace starší 40 let.