Projekt Malawi

Projekt Malawi

VÍC NEŽ JEN NASYCENÍ HLADOVÝCH V MALAWI

 

V roce 2004 jsme se rozhodli udělat více než jen sytit hladové a poskytujeme dětem v Malawi dlouhodobou pomoc, abychom jim i jejich rodinám připravili lepší budoucnost. 

Republika Malawi je státem ve vnitrozemí jihovýchodní Afriky a patří k nejméně rozvinutým a nejhustěji zalidněným zemím světa.  Podle odhadů zemřou před dosažením věku pěti let tři z deseti dětí z celkového počtu 15 milionů obyvatel Malawi. Průměrná očekávaná délka života dítěte narozeného v roce 2009 je pouze 50 let, hlavně z důvodu podvýživy a infekcí.

Asi dva miliony dětí v Malawi jsou sirotci bez jakýchkoli prostředků k vlastní obživě i k obživě svých sourozenců.

S pomocí projektu Malawi, což je profesionální charita zaměřená na pomoc obyvatelům Malawi od roku 1993, a díky Napoleonovi Dzombe, místnímu vůdci, který zajišťuje dodávky balíčků VitaMeal těm, kdo je nejvíce potřebují, financovala společnosti Nu Skin® výstavbu závodu Madalitso VitaMeal v Lilongwe, hlavním městě státu Malawi. 

Závod zahájil provoz v listopadu 2004 a vyrábí kaši VitaMeal z pražené kukuřice & a sójových bobů, což jsou potraviny, na které jsou obyvatelé Malawi zvyklí. Závod VitaMeal v Malawi posiluje hospodářství této země, protože nabídl cca 400 pracovních míst farmářům pěstujícím plodiny pro výrobu a továrním dělníkům, vyrábějícím kaši VitaMeal.

Dnes závod Madalitso VitaMeal vyrábí měsíčně přes dva miliony porcí, které jsou nezbytnou výživou pro sirotky v Malawi, a mnoho dětí, které by jinak musely pracovat a živit své rodiče, pomáhají dostat do škol.

Od roku 2004 byly všechny dary v rámci Nourish the Children®, zaslané z Evropy, směrovány přímo podvyživeným dětem v Malawi, což znamenalo skutečný rozdíl v jejich životech.