Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Tři tipy pro vytvoření plodných obchodních vztahů

Tři tipy pro vytvoření plodných obchodních vztahů

Learn Simple Techniques to Expand any Business

Business Relationships

Vztahy... Díky nim může být náš život šťastný a úspěšný. Naše vztahy nás zařazují a určují naše postavení ve společnosti. Motivují nás k pozitivnímu přístupu k životu a podněcují nás k laskavosti. Na své vztahy se v životě spoléháme, pokud něco potřebujeme nebo pokud cítíme smutek, radost nebo příležitost.

 

Obdobně to platí i pro obchodní vztahy. Náležitá síť kontaktů a umění budovat obchodní vztahy založené na důvěře odlišují majetné od nemajetných a úspěšné podniky od těch, které musí o svou existenci bojovat. Stručně řečeno, úspěšné podnikání je založeno na síti kontaktů a umění budovat obchodní vztahy.

 

Kritici průmyslu v minulosti napadali způsob, jakým přistupují k podnikání někteří distributoři. Často poukazovali na způsob, jakým tito distributoři zneužívali své osobní vztahy při plnění podnikatelských záměrů. S tím je ovšem třeba počítat, protože mezilidské vztahy patří k nejpečlivěji střeženým přednostem každého člověka. Byť jen pocit, že někdo tyto vztahy zneužívá, může často vyvolat silné emocionální reakce.

 

I když názory pochybovačů a odpůrců pravděpodobně nelze změnit ze dne na den, může se nám podařit najít lepší způsob budování a udržování vztahů. Následují tři pilíře, na kterých můžete začít stavět okamžitě a které zlepší jak vaše vztahy, tak vaši schopnost využít inovativní obchodní příležitosti a exkluzivní produkty, které nabízí společnost Nu Skin. 

 

Žijte čestně.

 

Nejdříve nastavte vysoko laťku sami sobě. Usilujte o to, abyste jednali eticky a čestně – nejen v podnikání, ale i ve všem ostatním. Pokud budete žít podle hodnot, které zastáváte, ostatní si toho všimnou. 

 

Ostatní si všímají, jak se oblékáme, jak mluvíme a nakolik je naše práce etická. Nabídněte jim důvod, aby se zeptali, proč jste tak šťastní? Poskytněte jim záminku, aby se zajímali o vaše tajemství, aby chtěli vědět, proč vypadáte tak mladistvě.

 

Klaďte důraz na přátelství.

 

Všechny lidi mimo rodinu společnosti Nu Skin musíme v první řadě vnímat jako přátele a teprve potom jako potenciální obchodní partnery. V oblasti vztahů neexistuje žádné okamžité uspokojení. Opravdové a smysluplné vztahy vyžadují čas a úsilí. Umění jejich dalšího rozvíjení je třeba neustále zdokonalovat.

 

Nyní všechny tyto rady použijte při vyhledávání a navazování obchodních vztahů. Budete potřebovat velkou dávku trpělivosti, budování vztahů zabere hodně času. Úspěšné obchodní vztahy nelze navázat během jediné schůzky. Vedoucí Team Elite nevybudovali své silné organizace během jednoho týdne. Je k tomu potřeba hodně času, pochopení, laskavosti, vytrvalosti a obětavosti. Považujte za nejdůležitější přátelství se svými potenciálními obchodními partnery, uchováte si jejich přátelství po celý život.

  

Platí nepsané pravidlo, že přátelé obchodují nejdříve mezi sebou a teprve potom s ostatními – toto pravidlo platí u přímých prodejů dvojnásob. Mnoho úspěšných distribucí vzniká ve chvíli, kdy spolu začnou přátelé nebo příbuzní podnikat. Pokud však váš přítel nebo příbuzný nemá v tuto chvíli o obchodní vztah zájem, udržujte s ním i nadále mimoobchodní vztahy. Možná nebyla pro navázání spolupráce správná doba. V cestě jim mohou stát jiné okolnosti nebo záležitosti. Bez ohledu na příčinu jsou vaše osobní vztahy mnohonásobně důležitější než jakékoli podnikání.

 

Buďte vytrvalí a dostupní.

 

Byli jste někdy v lékařské ordinaci, když ji navštívili zástupci nějaké farmaceutické nebo pojišťovací společnosti? Co dělají?  Určitě přinesou oběd celému personálu, protože při jídle jim může většina zaměstnanců naslouchat. Při jídle zástupce nenuceně konverzuje a díky tomu všechny lépe osobně pozná. Vědí zaměstnanci, jak to celé skončí? Samozřejmě, že to vědí, v dané chvíli na to však nemyslí, protože si pochutnávají na bezplatném obědě a skvěle si povídají. Na závěr přejde zástupce společnosti do oficiálnějšího tónu a vysvětlí, proč jsou produkty jejich společnosti lepší než ostatní. Potom zástupce odpoví na otázky, nabídne bezplatné vzorky a zeptá se, zda nemá někdo o něco zájem okamžitě nebo zda nemá někdo další dotazy. Ve většině případů reaguje personál slovy, že chtějí vyzkoušet vzorky a produkt prozkoumat a znovu se sejít po několika týdnech. V mnoha případech budují tito obchodní zástupci vztah měsíce nebo dokonce roky, aniž by cokoli prodali. Jakmile je ale obchod uzavřen, mnoho ordinací spolupracuje se stejným obchodním zástupcem po celý život.

 

Máte obdobný přístup jako zástupce farmaceutické společnosti zmíněný výše? Stojíte si za svými záměry i za tím, co zastupujete, nebo si myslíte, že byste měli pravdu přikrášlit, pokud chcete vyvolat zájem?  Tváří se vaši partneři znuděně nebo se zajímají o to, co jim říkáte? Poskytujete jim dostatečně dlouhý čas na prostudování našeho podnikání a našich produktů? Jste pozorní, abyste mohli odpovídat na otázky a vyvracet pochyby? Pokud tomu tak není, pravděpodobně bude třeba přehodnotit způsob vašeho podnikání. Pamatujte, že k získání oddaných členů týmu a zajištění dlouhodobého úspěchu je často nezbytný váš čas a trvalý zájem.

 

Ostatně nejlepším ukazatelem vašeho úspěchu v úloze distributora společnosti Nu Skin je kvalita vašich vztahů. Budování vztahů je nezbytnou součástí úspěšného a šťastného života. Věnujete-li dostatek času na vytvoření silnějších a trvalejších vztahů, dostaví se i významné úspěchy ve vašem podnikání.