Privacy

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Tento překlad byl vytvořen pro vaše pohodlí. Upozorňujeme, že pokud se vyskytne rozdíl mezi tímto oznámením a anglickou verzí, anglická verze bude mít přednost. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@nuskin.com.

 

 

Obsah

 1. Obsah
 2. Přehled
 3. Kdo jsme a jak nás kontaktovat
 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme
  a. Kategorie osobních údajů
  b. Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, a důvod jejich shromažďování
  c. Vaše povinnosti
  d. Osobní údaje, které shromažďujeme od třetích stran
  e. Děti
 5. Jak používáme vaše osobní údaje
 6. Sdílení a předávání vašich osobních údajů
  a. Sdílení osobních údajů
  b. Předávání osobních údajů
  c. Štít soukromí EU-USA a Štít soukromí Švýcarsko-USA
 7. Jak chráníme vaše osobní údaje
 8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 9. Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů
 10. Vaše marketingové volby
 11. Změny zásad ochrany osobních údajů

Příloha 1 – Seznam subjektů společnosti Nu Skin odpovědných za zpracování vašich osobních údajů
Příloha 2 – Jak používáme vaše osobní údaje

 1.    Přehled

Pro společnost Nu Skin je prioritou respektovat a chránit vaše soukromí. Postupujeme v souladu s požadavky různých zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů platných v zemích, kde působíme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje týkající se našich zákazníků, přidružených subjektů, uchazečů o zaměstnání a návštěvníků kanceláří a webových stránek (souhrnně označovaných jako „vy“, resp. „vaše“ apod.), a vysvětlují vaše práva vztahující se k používání vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny oddíly pro vás musí být v závislosti na okolnostech stejně relevantní. Například pokud jste návštěvníkem kanceláře, oddíl 10 „Vaše marketingové volby“ se v zásadě nevztahuje na vás, protože návštěvníkům kanceláře obvykle neposíláme sdělení přímého marketingu.

Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů, než začnete používat naše webové stránky nebo aplikace nebo než nám poskytnete své osobní údaje.

2.    Kdo jsme a jak nás kontaktovat

Společnost Nu Skin Enterprises Inc. a její přidružené subjekty a pobočky („Nu Skin“, „my“, resp. „nás”, „naše“ apod.) jsou mezinárodní skupina společností nabízejících produkty pro osobní péči, výživové doplňky, prostředky a další zboží nebo služby prostřednictvím (i) webových stránek Nu Skin (lokálních nebo globálních) (jednotlivě označovaných jako „webové stránky“), (ii) aplikací a nástrojů Nu Skin („aplikace“) a (iii) sítě nezávislých distributorů („přidružené subjekty“).

V závislosti na tom, kdo jste, jsou vaše osobní údaje zpracovávány různými subjekty Nu Skin nebo pro různé účely. Zde najdete seznam subjektů společnosti Nu Skin, které jednají jako správci údajů zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, chcete-li aktualizovat své osobní údaje nebo uplatnit vaše práva, jak je popsáno níže, obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů [DPOoffice@nuskin.com].

3.    Jaké osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se přímo či nepřímo týkají identifikovaného nebo identifikovatelného jednotlivce nebo případně právnické osoby. Osobní údaje mohou obsahovat jméno, (e-mailovou) adresu, telefonní číslo, adresu IP, informace o kreditní kartě, preference, věk, pohlaví, zaměstnání atd.

Osobní údaje, které shromažďujeme, a způsob jejich shromažďování závisí na tom, jak s námi spolupracujete. Pokud jste například jedním z našich zákazníků, můžeme shromažďovat jiné typy údajů, než kdybyste byli přidruženým subjektem. Níže uvádíme obecný přehled činností spojených se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, které provádíme. Chcete-li se však informovat o našich činnostech zpracování osobních údajů týkajících se vzájemných interakcí a účelech zpracování osobních údajů, přečtěte si náš popis „Jak používáme vaše osobní údaje“, který je uveden zde. Tento seznam obsahuje podrobnosti o činnostech spojených se zpracováním osobních údajů podle jednotlivých kategorií subjektů údajů.

a.      Kategorie osobních údajů

Obecné kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, jsou následující:

-          kontaktní údaje: například jméno, titul, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;

-          životopisné informace, jako je pohlaví, datum narození, státní příslušnost, fotografie nebo videa obsahující vyobrazení vaší osoby, povolání a informace o rodinném životě (s výjimkou zvláštních kategorií údajů) včetně rodiny, dětí, zálib a zájmů;

-          identifikační údaje: například číslo pasu, identifikační číslo trvalého pobytu, číslo sociálního pojištění a další identifikační údaje a dokumenty a fotokopie výše uvedených identifikačních dokladů, v rozsahu přípustném podle platných zákonů;

-          registrační údaje: například žádosti o zasílání bulletinů, registrace událostí / motivačních výletů, předplatné, stahování a uživatelské jméno / hesla, údaje požadované v registračních formulářích a související informace, jako je zpětná vazba a reakce na průzkum;

-          fakturační a finanční informace: např. údaje o bankovním účtu, údaje o kreditní nebo debetní kartě, kopie výpisu z bankovního účtu a veškeré informace nebo údaje požadované k ověření nebo zpracování platebních transakcí;

-          informace o produktu: například historie nákupů, podrobnosti o produktech, které jsme vám prodávali, vrácené produkty, preferované produkty;

-          zvláštní kategorie osobních údajů: v omezených případech můžeme shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou údaje týkající se rasového nebo etnického původu nebo vašeho zdravotního stavu;

-          záznamy z kamerových systémů, které nám umožňují identifikovat vás při návštěvě našich kanceláří;

-          podrobnosti týkající se používání počítačových systémů a zařízení společnosti Nu Skin, pokud jste přidruženým subjektem;

-          jiné údaje: jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Například rozhodnete-li se nám poskytnout osobní údaje vašich rodinných příslušníků při vyplňování našeho online formuláře, který obsahuje pole vyhrazená pro tento účel, nebo když se obrátíte na náš zákaznický servis.

b.      Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, a důvod jejich shromažďování

Osobní údaje přímo od vás shromažďujeme níže uvedeným způsobem:

                                 I.            Jako zákazník:

-          když vytvoříte účet Nu Skin, budeme shromažďovat nebo požádáme o poskytnutí vašich kontaktních údajů, některých životopisných informací a dalších relevantních informací a také vašich komunikačních preferencí;

-          při nákupu produktů nebo služeb společnosti Nu Skin nebo vrácení produktů budeme shromažďovat nebo požadovat poskytnutí vašich kontaktních údajů, fakturačních a finančních údajů a dalších relevantních informací;

-          pokud se zaregistrujete k odběru našeho informačního bulletinu nebo některé z našich služeb online, budeme shromažďovat nebo požádáme o poskytnutí vašich kontaktních údajů a dalších relevantních informací, včetně údajů o registraci, jakož i komunikačních preferencí; a

-          budete-li v jiném druhu interakce se společností Nu Skin, například pokud kontaktujete náš zákaznický servis. V tomto případě budeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní iniciativy, a veškeré osobní údaje, které potřebujeme k vyřešení vašeho dotazu. Pokud zavoláte do našich call center, budeme váš hovor zaznamenávat.

                               II.            Jako přidružený subjekt:

-          pokud se registrujete jako přidružený subjekt společnosti Nu Skin, budeme shromažďovat nebo požádáme o poskytnutí finančních a obchodních informací a dalších relevantních informací, které mohou zahrnovat identifikační údaje a další životopisné informace;

-          při nákupu produktů nebo služeb společnosti Nu Skin nebo vrácení produktů budeme shromažďovat nebo požadovat poskytnutí vašich kontaktních údajů, fakturačních a finančních údajů a dalších relevantních informací;

-          pokud se zaregistrujete k odběru našeho informačního bulletinu nebo některé z našich služeb online, budeme shromažďovat nebo požádáme o poskytnutí vašich kontaktních údajů a dalších relevantních informací, včetně údajů o registraci, jakož i komunikačních preferencí;

-          pokud se zaregistrujete k účasti na některé z našich akcí / motivačních výletů, budeme shromažďovat nebo požádáme o poskytnutí kontaktních a identifikačních údajů vás a vašeho hosta a dalších relevantních informací včetně životopisných informací, registračních údajů a fakturačních a finančních informací;

-          používáte-li některou z našich aplikací jako přihlášený přidružený subjekt, požádáme vás také, abyste poskytli informace relevantní pro tuto aplikaci, které mohou zahrnovat údaje o etnickém původu a zdravotním stavu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro poskytnutí funkcí, které požadujete pomocí aplikace;

-          pokud ohlásíte nežádoucí událost, použijeme nebo vás požádáme o poskytnutí vašich kontaktních údajů, jakož i informací o nežádoucí události, která se vám přihodila, jež mohou obsahovat údaje o zdravotním stavu;

-          pokud používáte naše firemní informační systémy nebo zařízení, můžeme shromažďovat údaje související s používáním těchto zařízení;

-          pokud jste v jiném druhu interakce se společností Nu Skin, například pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů. V tomto případě budeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní iniciativy, a veškeré osobní údaje, které potřebujeme k vyřešení dotazu. Pokud zavoláte do našich call center, budeme váš hovor zaznamenávat.

                             III.            Jako uchazeč o zaměstnání:

-          ucházíte-li se o zaměstnání v naší společnosti, požádáme vás o informace relevantní pro vaši přihlášku, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, historie zaměstnání a vzdělání. Můžeme vás požádat, abyste žádost o zaměstnání podávali prostřednictvím našeho náborového systému, kde je k dispozici konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů;

-          pokud jste v jiném druhu interakce se společností Nu Skin, například pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů. V tomto případě budeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní iniciativy, a veškeré osobní údaje, které potřebujeme k vyřešení dotazu. Pokud zavoláte do našich call center, budeme váš hovor zaznamenávat.

                            IV.            Jako návštěvník kanceláře:

-          Pokud navštívíte některou z našich budov, můžeme shromažďovat informace, které potřebujeme k vaší identifikaci a provedení potřebných bezpečnostních kontrol, například vaše jméno a název vaší společnosti. Také můžeme pořídit záznam z průmyslových kamer, který umožňuje vaši identifikaci.

                              V.            Jako návštěvník webových stránek:

-          Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše aplikace, automaticky shromažďujeme, ukládáme a používáme technické informace o vašem zařízení a interakci s našimi webovými stránkami a aplikacemi („všeobecné informace“). Tyto všeobecné informace nám jsou zasílány z vašeho počítače nebo osobního zařízení pomocí různých souborů cookie a dalších technických prostředků. Některé webové prohlížeče mohou webovým stránkám, se kterými komunikují, vysílat signály typu „nesledovat“. Naše webové stránky momentálně na signály typu „nesledovat“ nereagují.

Kliknutím sem získáte další informace o našem používání souborů cookie a postupu, kterým je můžete zakázat.

Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné. Rozhodnete-li se neposkytnout nám své osobní údaje, pravděpodobně nebudeme moci provádět výše popsané operace.

c.      Vaše povinnosti

Očekáváme, že nám sdělíte pouze své vlastní osobní údaje. Pokud nám sdělíte také osobní údaje jiných osob, musíte dodržet veškeré zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na poskytování informací, a umožnit nám tyto informace v případě potřeby použít, zpracovat a převést. Zejména je v souladu s místními platnými zákony požadováno, abyste v případě používání kreditní karty, která nebyla vydána na vaše jméno, potvrdili, že držitel platební karty souhlasil s používáním své kreditní karty ve vztahu k vašemu nákupu a souhlasil, že společnost Nu Skin může shromažďovat, používat a zveřejňovat jeho osobní údaje za účelem zpracování vašeho nákupu.

Očekáváme také, že osobní údaje, které nám sdělíte, jsou správné a že pokud vaše osobní údaje vyžadují aktualizaci, budete nás o tom neprodleně informovat.

d.      Osobní údaje, které shromažďujeme od třetích stran

Většina osobních údajů, které o vás shromažďujeme, budou informace, které nám poskytnete přímo. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje obdržet také od následujících stran:

-          přidružené subjekty;

-          jednotlivci, kteří nám poskytují vaše osobní údaje (např. vaši rodinní příslušníci);

-          regulační orgány;

-          další společnosti, které nám poskytují služby.

Některé z těchto zdrojů, které náležejí ke třetím stranám, mohou obsahovat veřejně dostupné zdroje informací.

e.             Děti

Společnost Nu Skin neprovozuje prodej svých výrobků nebo služeb dětem ani neumožňuje, aby byly jejími přidruženými subjekty nezletilé děti (v pevninské Číně to znamená děti mladší 22 let).

Produkty Nu Skin určené pro děti mohou být zakoupeny pouze dospělou osobou. Pokud jste nezletilý/nezletilá, můžete tuto webovou stránku používat pouze za účasti rodiče nebo zákonného zástupce.

Vědomě neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 13 let ani naše služby, webové stránky a aplikace nezaměřujeme na děti a mladistvé mladší 16 let. Pokud se domníváte, že dítě, za které nesete odpovědnost, nám poskytlo osobní údaje, důrazně doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali, abychom mohli společně nalézt řešení tohoto problému.

Doporučujeme vám, abyste se podíleli na tom, jak vaše dítě používá internet, a s každým dítětem si projděte důležitá bezpečnostní doporučení, než mu umožníte internet samostatně prohlížet.

Pokud své dítě registrujete na nějakou akci či motivační výlet společnosti Nu Skin, budeme zpracovávat osobní údaje vašeho dítěte za účelem jeho účasti na této události nebo motivačním výletě. Pokud událost vyžaduje zpracování zvláštní kategorie údajů o vašem dítěti, požádáme vás o výslovný souhlas.

4.    Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících právních důvodů, jak to umožňuje platné právo: (i) splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (ii) splnění zákonné povinnosti, (iii) pokud je v našem oprávněném obchodním zájmu používat vaše osobní údaje nebo (iv) na základě vašeho souhlasu. Mezi naše oprávněné zájmy patří provoz, hodnocení a zlepšování naší organizace; prevence a ochrana nás a dalších subjektů proti podvodům, neoprávněným transakcím, pohledávkám a dalším závazkům a zajištění dodržování firemních zásad a standardů daného oboru. U společností, jako je Nu Skin, které působí v celosvětovém měřítku, se za legitimní zájem považuje obvykle také zpracovávání vašich osobních údajů pro interní administrativní účely. V souladu se zákonem jsme pečlivě vyvážili naše legitimní obchodní zájmy spolu s vašimi právy na ochranu osobních údajů. Pokud chcete získat další informace o tomto harmonizačním testu, obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů.

Naše používání vašich osobních údajů závisí na tom, kdo jste a jakým způsobem s námi komunikujete. Kliknutím sem zobrazíte seznam způsobů, jakými používáme vaše osobní údaje, a z jakých důvodů se na ně spoléháme.

Zvláštní kategorie osobních údajů (např. rasový nebo etnický původ nebo údaje týkající se zdravotního stavu) budeme zpracovávat pouze ve výjimečných případech a pokud k tomu máme právní základ (např. váš výslovný souhlas).

Pokud máte nějaké dotazy ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů.

5.    Sdílení a předávání vašich osobních údajů

a.      Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit těmto subjektům:

-          dalším subjektům společnosti Nu Skin, včetně ředitelů, zaměstnanců, zástupců a jejich představitelů pro provozní, řídicí, správní, dozorčí nebo hodnotící či vzdělávací účely. Zde si můžete přečíst seznam subjektů společnosti Nu Skin, které mohou přijímat vaše údaje, a zde a v oddílech 4 a 5 výše naleznete seznam účelů a kategorií zpracování údajů;

-          právníkům, auditorům, finančním poradcům a jiným poskytovatelům služeb z řad třetích stran v souvislosti s jejich službami poskytovanými společnosti Nu Skin;

-          dodavatelům a poskytovatelům služeb, včetně poskytovatelů poštovních a doručovatelských služeb, poskytovatelů telekomunikačních služeb, poskytovatelů platebních služeb, organizátorů akcí, cestovních kanceláří a pojišťoven;

-          třetí straně v případě, že společnost Nu Skin prodá všechny nebo část svých aktiv takové třetí straně nebo uskuteční fúzi s touto třetí stranou či je touto třetí stranou zakoupena v rámci akvizice;

-          jakýmkoli příslušným regulačním, statutárním, vládním nebo jiným příslušným orgánům, agenturám nebo úřadům a regulačním orgánům pro příslušný obor a jakékoli další osobě v případě, že to společnosti Nu Skin ukládá či povoluje zákon, předpisy nebo nařízení, soudní proces nebo soudní spor;

-          jakékoli osobě na základě libovolného příkazu příslušného soudu nebo srovnatelného soudního procesu.

Kromě toho platí, že pokud jste přidruženým subjektem nebo zákazníkem, můžeme vaše osobní údaje předat přidruženým subjektům, které jsou nadřazené nebo jsou manažery, jestliže zjistíme, že je to nezbytné pro zajištění správné podpory nebo pro účely vzdělávání přidružených subjektů.

Za takových okolností přijmeme přiměřené kroky, abychom zajistili, že příjemci z řad třetích stran zavedli přiměřené bezpečnostní mechanismy k ochraně vašich osobních údajů.

Nesdělujeme vaše osobní údaje třetím stranám pro účely vlastního přímého marketingu třetích stran.

 

b.      Předávání osobních údajů

Osobní údaje předáváme do jiných jurisdikcí, pokud je to nezbytné pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně jurisdikcí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako jurisdikce, ve které byly vaše osobní údaje původně shromažďovány. Například můžeme údaje předat do USA, protože tam sídlí naše mateřské společnosti.

Při předávání vašich osobních údajů do jiných zemí tyto údaje chráníme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud to vyžadují platné zákony, uzavřeme s příjemcem údajů smluvní závazky, abychom ochránili vaše práva na ochranu údajů. Dále oznamujeme jakékoli předávání údajů nebo mechanismy předávání údajů příslušnému dozorovému úřadu, pokud to vyžadují příslušné zákony.

Pokud jde o předávání údajů z Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) do Spojených států a jiných jurisdikcí mimo Evropskou unii, implementujeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a další příslušná řešení přeshraničního předávání údajů, jak je požadováno nebo povoleno články 46 a 49 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli k ochraně vašich osobních údajů při jejich předávání (včetně způsobu získání kopie nebo seznámení s těmito ochrannými opatřeními), obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů.

 

c.      Štít soukromí EU-USA a Štít soukromí Švýcarsko-USA

 

Společnost Nu Skin International Inc. (Nu Skin) je zapojená do rámce Štítu soukromí EU-USA a rámce Štítu soukromí Švýcarsko-USA a osvědčila svoje dodržování těchto štítů. S ohledem na důvěru v oba rámce Štítu soukromí jsme zavázáni podrobovat všechny osobní údaje získané z členských států Evropské unie (EU) a Švýcarska příslušným principům daného rámce. Chcete-li se dozvědět více o rámcích Štítů soukromí a podívat se na naše osvědčení, podívejte se na seznam Štítů soukromí Ministerstva obchodu USA.

 

Společnost Nu Skin odpovídá za zpracování osobních údajů, které obdrží, podle jednotlivých rámců Štítů soukromí a následně je předává třetím stranám působícím jejím jménem jako zmocněnci. Společnost Nu Skin splňuje principy Štítu soukromí pro všechny další transfery osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ujednání o odpovědnosti za další transfery.

 

Vzhledem k osobním údajům přijímaným či předávaným podle rámců Štítů soukromí podléhá společnost Nu Skin regulatorní rozhodné pravomoci Federální obchodní komise USA. Za určitých situací od nás může být vyžádáno zveřejnění osobních údajů v reakci na zákonné požadavky ze státních úřadů, včetně dodržení národnostně bezpečnostních či právně rozhodných požadavků.

 

Pokud máte nedořešenou připomínku ohledně ochrany soukromí či používání údajů, kterou jsme se uspokojivě nezabývali, kontaktujte prosím (bezplatně) našeho amerického poskytovatele pro řešení sporů − třetí stranu − na feedback-form.truste.com.

 

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách Štítu soukromí, můžete mít právo dovolat se závazného rozhodčího řízení, když již byly další postupy pro řešení sporů vyčerpány.

 

TRUSTe

 

6.    Jak chráníme vaše osobní údaje

Chráníme vaše osobní údaje a zavádíme fyzická (např. zabezpečené kartotéky), technická a organizační bezpečnostní opatření k jejich ochraně před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a proti jakékoli náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Zejména provozujeme datové sítě chráněné standardními firewally a systémy zabezpečení hesly. Používáme také protokol TLS, který chrání přenos vašich osobních údajů. Přístup k těmto informacím bude poskytován pouze oprávněným osobám k legitimním obchodním účelům.

Kromě toho je přístup k vašim osobním údajům omezen na zaměstnance a poskytovatele služeb pouze v případě, kdy jej potřebují.

Přestože se za všech okolností snažíme chránit naše systémy, weby, operace a informace před neoprávněným přístupem, používáním, úpravou a zveřejněním, vzhledem k povaze internetu jako otevřeného globálního komunikačního prostředku a dalším rizikovým faktorům nemůžeme zaručit, že informace během přenosu nebo při uložení v našich systémech budou absolutně zabezpečené proti přístupu jiných osob.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně naší ochrany vašich osobních údajů, obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů.

7.    Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování uvedených výše v části „Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, a důvod jejich shromažďování“. Znamená to například, že vaše osobní údaje již nebudeme ukládat, pokud náš (smluvní) vztah s vámi skončí, pokud není povoleno nebo požadováno další ukládání podle platných zákonů.

8.    Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Máte určitá práva týkající se způsobu, jakým používáme a uchováváme vaše osobní údaje. Tato práva jsou uvedena níže:

-          Oprava Máte právo vyžadovat změnu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme;

-          Vymazání Máte právo za určitých podmínek požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás zpracováváme;

-          Odvolání souhlasu Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. To neovlivňuje zákonnost zpracování, která byla založena na vašem souhlasu před jeho odvoláním. Patří sem i případy, kdy chcete odhlásit marketingové zprávy, které od nás dostáváte;

-          Přístup S výhradou některých výjimek máte právo na přístup a vyžádání kopie osobních údajů, které o vás zpracováváme: Tuto kopii vám poskytneme v elektronické podobě nebo písemně či ústně, pokud to umožňují příslušné zákony. Pokud je to přípustné podle příslušných zákonů, můžeme vám za tuto žádost o přístup účtovat přiměřený poplatek.

Pokud se nacházíte v EHP, máte navíc následující práva:

-          Omezení Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek (platí i v případě, že se nacházíte v Macau);

-          Přenositelnost Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek předávali vaše osobní údaje, které držíme, vám nebo jinému správci údajů;

-          Námitka Pokud je zákonná oprávněnost našeho zpracování vašich osobních údajů naším oprávněným zájmem, máte právo vznést námitky proti takovému zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Budeme respektovat vaši žádost, pokud nebudeme mít přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy a práva, nebo pokud budeme potřebovat pokračovat ve zpracování údajů pro účely určení, uplatnění nebo obhajoby právního nároku.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli podat proti takovému zpracování námitky, a to i za účelem profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud máte námitky vůči zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro takové účely zpracovávat.

Výše uvedená práva můžete v odpovídajících případech uplatnit kontaktováním týmu pro ochranu osobních údajů nebo využitím našeho online nástroje na trzích, kde je tento nástroj k dispozici. Na všechny vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů budeme reagovat ve lhůtě stanovené příslušnými zákony. Dle našeho uvážení vás můžeme požádat, abyste před poskytnutím požadovaných informací prokázali svou totožnost. Tím zajistíte, že vaše osobní údaje budou sděleny pouze vám. Rozhodnete-li se neposkytnout nám osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší žádosti, nemusíme být schopni vaši žádost řádně zpracovat. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme zpracovali vaši žádost, nebo v případě porušení platných zákonů na ochranu údajů z naší strany, můžete podat stížnost nebo podat žádost u příslušného dozorového úřadu (například u dozorového úřadu ve vaší zemi pobytu nebo v rámci jejího trhu).

9.    Vaše marketingové volby

Můžete rozhodnout, zda chcete přijímat přímý marketing od nás (např. prostřednictvím elektronických prostředků, jako jsou například propagační e-maily). Na určitých trzích budete muset před přijetím marketingu poskytnout souhlas. Například vás můžeme požádat o zaškrtnutí políčka označujícího „příjem propagačních e-mailů“, pokud se registrujete jako nový zákazník nebo přidružený subjekt. Na všech trzích se můžete kdykoli rozhodnout, že taková sdělení nebudete přijímat. Pokud si nepřejete dostávat žádná marketingová sdělení, zůstat v seznamu adresátů, do kterého jste se předtím přihlásili, nebo přijímat jiná marketingová sdělení, otevřete odkaz pro odhlášení registrace v příslušném sdělení nebo se obraťte na tým pro ochranu osobních údajů.

10.           Změny zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli měnit. Veškeré významné změny vám oznámíme zveřejněním těchto změn nebo oznámením prostřednictvím dalších vhodných komunikačních kanálů, které při styku s vámi obvykle používáme. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou považovány za účinné ihned po zveřejnění změn na těchto webových stránkách, pokud není uvedeno jinak.

Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány 5. února 2019.Příloha 1 – Seznam subjektů společnosti Nu Skin odpovědných za zpracování vašich osobních údajů

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam příslušných právnických osob společnosti Nu Skin odpovědných za zpracování osobních údajů, které se týkají vás jako zákazníka, přidruženého subjektu, uchazeče o zaměstnání nebo návštěvníka kanceláře, podle země/trhu (jak je podrobně popsáno v našich Všeobecných zásadách ochrany osobních údajů v části „Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, a důvod jejich shromažďování“).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud pole obsahují znak „/“, znamená to, že v dané zemi/trhu neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme osobní údaje pro danou kategorii subjektů údajů.

Pokud pole obsahuje více správců údajů, znamená to, že v této zemi/trhu máme více subjektů Nu Skin a odpovědným správcem bude subjekt, s nímž máte vztah (např. proto, že jste navštívili tuto kancelář společnosti Nu Skin nebo do ní směřovali žádost).

Chcete-li zjistit, který subjekt společnosti Nu Skin je správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje, musíte určit:

 

1) do které kategorie subjektů údajů náležíte:

-      zákazníci (zákazníci zahrnují příjemce informačního bulletinu nebo jiných marketingových sdělení);

-      přidružené subjekty (tj. registrovaní distributoři);

-      uchazeči o zaměstnání;

-      návštěvníci kanceláře;

 

2) do které země nebo na který trh spadáte:

o   pokud jste zákazníkem, vyhledejte zemi/trh, kde jste zaregistrovali svůj online účet společnosti Nu Skin nebo uskutečnili své nákupy;

o   pokud jste přidruženým subjektem, vyhledejte zemi/trh, kde jste zaregistrovali svůj účet přidruženého subjektu společnosti Nu Skin;

o   pokud jste uchazečem o zaměstnání, vyhledejte zemi/trh, kde se nachází kancelář společnosti Nu Skin, ve které žádáte o zaměstnání;

o   pokud jste návštěvníkem kanceláře, vyhledejte zemi/trh, kde se nachází kancelář společnosti Nu Skin, kterou navštěvujete.

 

Poslední strana této přílohy č. 1 obsahuje kontaktní údaje všech uvedených subjektů. Pokud máte dotazy nebo obavy, obraťte se na tým pro ochranu osobních údajů.

Země/trh

Zákazník

Přidružený subjekt

Uchazeč o zaměstnání

Návštěvník kanceláře

Argentina

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Argentina jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Argentina jako společní správci

 

 

Austrálie

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Australia, Inc. jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Australia, Inc. jako společní správci

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgie

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Belgium NV a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Belgium NV nebo NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV nebo NSE Products Europe BVBA

Brunej

Nu Skin International Inc. a NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd jako společní správci

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Česká republika

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Dánsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Filipíny

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Philippines, LLC jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Philippines, LLC jako společní správci

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Francie

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Francouzská Polynésie

Nu Skin International Inc. a Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin French Polynesia

 

 

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. a  Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC jako společní správci

Nu Skin International Inc. a  Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC jako společní správci

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Chile

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Chile

 

 

Indonésie

Nu Skin International Inc. a PT Nusa Selaras Indonesia jako společní správci

Nu Skin International Inc. a PT Nusa Selaras Indonesia jako společní správci

PT Nusa Selaras Indonesia nebo PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia nebo PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Island

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Itálie

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Izrael

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Israel Inc. jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Israel Inc. jako společní správci

 

 

Japonsko

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. a Nu Skin Japan jako společní správci

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. a Nu Skin Japan jako společní správci

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Jihoafrická republika

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. jako společní správci

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Kanada

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Canada

 

 

Kolumbie

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Colombia

 

 

Lucembursko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Maďarsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Malajsie

Nu Skin International Inc. aNu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd jako společní správci

Nu Skin International Inc. aNu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd jako společní správci

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexiko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Mexico jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Mexico jako společní správci

 

 

Německo

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Nizozemí

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Norsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Nová Kaledonie

Nu Skin International Inc. a Nu Skin New Caledonia jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin New Caledonia jako společní správci

 

 

Nový Zéland

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc. jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc. jako společní správci

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc.

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc.

Pevninská Čína

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Polsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Rakousko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Rumunsko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises SRL jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises SRL jako společní správci

 

 

Singapur

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd. jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd. jako společní správci

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd nebo NSE Asia Products Pte Ltd.

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd. nebo NSE Asia Products Pte Ltd.

Slovensko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Spojené království

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Španělsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Švédsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Švýcarsko

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

Nu Skin International Inc. a NSE Products Europe BVBA jako společní správci

 

 

Thajsko

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited jako společní správci

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tchaj-wan

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Taiwan, LLC, tchaj-wanská pobočka jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Taiwan, LLC, tchaj-wanská pobočka jako společní správci

Nu Skin Taiwan, LLC, tchaj-wanská pobočka

 

Ukrajina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company jako společní správci

Nu Skin International Inc. a Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company jako společní správci

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

Kontaktní informace

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tel.: +54 801 45 0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRÁLIE

Tel.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIE

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Tel.: +1 801 345 1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

MAĎARSKO

Tel.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Tel.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPUR (039192)

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hong Kong

ČÍNA

Tel.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOVÝ ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPÍNY

Tel.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIE

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

RUMUNSKO

Tel.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPUR

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

JIŽNÁ AFRIKA

Tel.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAJSKO

Tel.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAJINA

Tel.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRÁLIE

Tel.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

NĚMECKO

Tel.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Tel.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

IZRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAJSIE

Tel.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

NIZOZEMÍ

Tel.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NOVÝ ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEJ DARUSSALAM

Tel.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DÁNSKO

Tel.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel.: +886 02 8752 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONÉZIE

Tel.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

48hrs_reply_china@nuskin.com

 

Příloha 2 – Jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje a dokumenty, které jsme mohli shromáždit nebo od vás shromažďujeme nebo které jste nám mohli poskytnout nebo nám poskytujete, budou zpracovány (což zahrnuje shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změnu, vyhledávání, čtení, použití, sdělení prostřednictvím předání, šíření nebo jiné zpřístupnění, přizpůsobení nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení vašich osobních údajů) mimo jiné k následujícím účelům a z následujících právních důvodů, pokud to umožňují příslušné zákony:

Jako

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

Při používání vašich osobních údajů se opíráme o následující právní důvody:

Zákazník

vytvoření a správa vašeho účtu; zpracování nákupů a správa ↗ vašich vrácených produktů; komunikace s vámi o vaší objednávce produktu nebo služby;

plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a dodržování závazků vyplývajících ze zákonů a předpisů, včetně účetnictví, daní a ochrany osobních údajů;

poskytování zpravodajských a informačních služeb včetně e-mailových briefingů a informačních bulletinů;

získáme-li váš souhlas nebo pokud jste požádali o zasílání takových marketingových sdělení; nebo pokud je v našem oprávněném zájmu poskytnout vám marketingové informace;

vedení seznamů pro omezení zasílání, které zaručují, že neobdržíte žádná sdělení v případě stížnosti nebo odhlášení příjmu;

plnění našich zákonných povinností;

provádění výzkumu a vývoje založeného na souhrnných datech, mimo jiné včetně statistik prodeje, analýzy trhu, vývoje produktů a služeb; pro vedení našich globálních databází;

úsilí o prosazení legitimních zájmů týkajících se zlepšení zkušeností zákazníků, zlepšování našich produktů a služeb a obecné inovace; a při ochraně a podpoře našich hospodářských, obchodních, sociálních a finančních zájmů nebo s vaším souhlasem při plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo tam, kde to umožňuje platné právo;

prevence a odhalování nezákonných aktivit, například zneužívání kreditních karet, a pro účely správy sporů, například pokud podáte stížnost týkající se našich produktů nebo služeb;

plnění našich povinností vyplývajících ze zákonů a předpisů, včetně účetnictví a daní; a prosazování našich legitimních zájmů týkajících se ochrany a podpory našich hospodářských, obchodních, sociálních a finančních zájmů; komunikace s vámi nebo plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli;

zachovávání bezpečnosti a řízení přístupu k našim systémům, webovým stránkám a aplikacím;

dodržování zákonných povinností nebo prosazování našich legitimních zájmů týkajících se zachování bezpečnosti webových stránek, aplikací a sítí nebo plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli;

shromažďování informací o vašich interakcích s našimi službami, abychom mohli přizpůsobit naši komunikaci s vámi a vylepšit naše webové stránky a aplikace;

získáme-li váš souhlas, při plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo prosazování našeho legitimního zájmu týkajícího se efektivního poskytování webových stránek a aplikací;

Přidružený subjekt

vytvoření a správa vašeho účtu a zpracování vašich nákupů; poskytování průběžné zákaznické péče a podpory pro vás a váš účet přidruženého subjektu;

plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a dodržování závazků vyplývajících ze zákonů a předpisů, včetně účetnictví, daní a ochrany osobních údajů;

zpracovávání vašich komisí a bonusových plateb;

plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a dodržování závazků vyplývajících ze zákonů a předpisů, včetně účetnictví a daní;

poskytování služeb určených pro vás, například (i) sdílení informací v materiálech firemní podpory společnosti Nu Skin, (ii) pozvání na události a zasílání připomenutí na místo konání, datum a čas a (iii) organizování motivačních výletů a událostí;

plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; nebo prosazování našich legitimních zájmů týkajících se odpovídajícího školení a pobídek pro naše přidružené subjekty, nebo s vaším souhlasem;

uznání vás jako přidruženého subjektu, například zveřejněním vašeho jména, prodejních záznamů, fotografie, titulku, dobročinných darů, které jste věnovali atd., při událostech společnosti Nu Skin, ve firemních materiálech, kanálech sociálních médií, prostřednictvím e-mailu atd;

získáme-li váš souhlas; nebo proto, že máme legitimní zájem na propagaci naší značky a výsledků našich prodejců;

propagace naší značky, například použitím na webových stránkách, v marketingových materiálech nebo v jiných marketingových nástrojích, (i) posudky, které poskytnete během událostí společnosti Nu Skin, nebo (ii) záznam vašich vystoupení na události společnosti Nu Skin;

získáme-li váš souhlas; nebo proto, že máme legitimní zájem na propagaci naší značky a výsledků našich prodejců;

poskytování zpravodajských a informačních služeb včetně e-mailových briefingů a informačních bulletinů;

získáme-li váš souhlas nebo pokud jste požádali o přijímání takových marketingových sdělení; nebo prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká poskytování marketingových informací;

vedení seznamů pro omezení zasílání, které zaručují, že neobdržíte žádná sdělení v případě stížnosti nebo odhlášení příjmu;

plnění našich zákonných povinností;

provádění výzkumu a vývoje založeného na souhrnných datech, mimo jiné včetně statistik prodeje, analýzy trhu, vývoje produktů a služeb; pro vedení našich globálních databází;

prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká zlepšení zkušeností zákazníků, zlepšování našich produktů a služeb a obecných inovací; a prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká ochrany a podpory našich hospodářských, obchodních, sociálních a finančních zájmů nebo tam, kde to dovolují platné zákony;

prevence a odhalování nezákonných aktivit, například zneužívání kreditních karet, a pro účely správy sporů, například pokud podáte stížnost týkající se našich produktů nebo služeb;

plnění našich povinností vyplývajících ze zákonů a předpisů, včetně účetnictví a daní; a prosazování našich legitimních zájmů týkajících se ochrany a podpory našich hospodářských, obchodních, sociálních a finančních zájmů; komunikace s vámi;

zachovávání bezpečnosti a řízení přístupu k našim systémům, webovým stránkám a aplikacím;

dodržování zákonných povinností a prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká zachování bezpečnosti webových stránek, aplikací a sítí;

shromažďování informací o vašich interakcích s našimi službami, abychom mohli přizpůsobit naši komunikaci s vámi a vylepšit naše webové stránky a aplikace;

získáme-li váš souhlas, při plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo prosazování našeho legitimního zájmu týkajícího se efektivního poskytování webových stránek a aplikací;

Uchazeč o zaměstnání

posouzení zájemců o zaměstnání a spolupráci z řad jednotlivců a dodavatelů a řízení postupů při jejich přijímání;

provádění vámi požadovaných kroků před uzavřením smlouvy s vámi, v zájmu dodržování našich zákonných povinností nebo prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká posuzování vhodných uchazečů o zaměstnání, a v odpovídajících případech s vaším souhlasem;

Návštěvník kanceláře

dodržování bezpečnosti a řízení přístupu do našich kanceláří.

pokud to dovolují platné zákony: prosazování našeho legitimního zájmu, který se týká udržení bezpečnosti našich budov, systémů a kancelářských prostředků, nebo s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony.