Nu Skin Coronavirus Hub

nuskin-all-in-this-together-homepage-banner-desktop

Staráme se. Jednáme. Všichni jsme v tom společně. 

 

V první řadě doufáme, že vy i vaše rodiny jste v bezpečí a v pořádku. Srdcem jsme u každého, koho se tento vir dotkl, ať už tak, že jím onemocněl, nebo tak, že narušil jeho každodenní život.

 

Posláním Nu Skin je dodávat lidem sílu, aby všude zkvalitňovali životy druhých. Tento závazek je teď důležitější než kdy dřív. Během několika posledních měsíců jsme aktivně podnikli kroky pro to, abychom přispěli k ochraně zákazníků, poboček, obchodních zástupců, zaměstnanců a jejich rodin. Důsledně se řídíme pokyny místních vlád a Světové zdravotnické organizace (WHO), abychom zajistili bezpečnost svých zaměstnanců a jejich rodin. Podařilo se nám značné části týmu umožnit pracovat na dálku a na různých místech tak zajistit plnou kontinuitu obchodu.

 

1143020296

Ochrana zákazníků

 

Náš dodavatelský řetězec i nadále funguje na té nejlepší možné úrovni, a ve všech našich výrobních a přepravních zařízeních zároveň dodržujeme ještě přísnější postupy čištění a sanitace.

 

WHO se domnívá, že pravděpodobnost kontaminace komerčního zboží stejně jako pravděpodobnost nákazy prostřednictvím kontaktu s obalem, který cestoval a byl vystavený různým podmínkám a teplotám, je nízká. Přesto si uvědomujeme, že je úplně přirozené mít obavy z neznámého. Proto naši zaměstnanci skladu neustále nosí ochranné rukavice a mají snadný přístup k dezinfekčním stanicím, což dodává jistý klid našemu týmu i zákazníkům.

904439016

Více možností pro partnery a zástupce

 

Rychle se přizpůsobujeme každé situaci, nejlépe jak to jen dokážeme, a snažíme  se poskytnout co nejvíce přepravních řešení.

 

Vzhledem k nejisté situaci v mnoha státech si uvědomujeme, že naši zákazníci potřebují to největší množství možností, které jim můžeme nabídnout. Abychom jim pomohli usnadnit a minimalizovat případný negativní vliv na jejich zkušenost s Nu Skin, můžeme přizpůsobit ceny dopravy na některých trzích podle aktuální místní situace. Úplný seznam nových sazeb najdete zde.

 

NUSKN_0126

Bezpečnost zaměstnanců

 

Plně jsme se zavázali, že budeme našim zaměstnancům poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Současnou situaci těch zaměstnanců, kteří nemůžou pracovat z domova – například těch, kteří pracují na místech, jako je výroba – denně sledujeme, přičemž jejich zdraví je stálou prioritou.

 

Doplnili jsme pokyny a sdělení, pokud jde o postupy hygieny, a ve všech zařízeních jsme přidali místa  s dezinfekcí na ruce. Kromě toho jsme na pracovištích zavedli dodržování rozestupů a všude jsme zvýšili úklid a sanitaci. A v neposlední řadě byly pozastaveny všechny služební cesty, které nejsou nezbytné, a k pořádání schůzek a vedení obchodu využíváme elektroniku.


ZPOŽDĚNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Vlády po celém světě zavádí další předpisy týkající se COVID-19, a je tak velmi pravděpodobné, že nová opatření, která musíme dodržovat, budou mít nevyhnutelný dopad na produktivitu. Následkem může nastat případné zpoždění v dodávkách a změnách možností zasílání. Vezměte prosím na vědomí, že se snažíme dělat maximum pro to, aby k těmto zpožděním nedocházelo, a abychom mohli doručit vaše objednávky v co nejkratším možném čase. V současnosti není známo, jak dlouho budou tato omezení platit.

 

Informace o vrácení a doručení zboží

OBCHODNÍ STANDARDY

 

V Nu Skin se vždy snažíme dostát nejvyšším standardům etického a čestného jednání. Zachování integrity našich marketingových tvrzení pro naše produkty a příležitost je nezbytné pro zachování naší dobré pověsti a podporu zdravě rostoucího podnikání. Občas vydáváme důležité aktualizace předpisů nebo doporučení, abychom vysvětlili naše pravidla a tvrzení našim obchodníkům.

 

Obchodní pokyny