NU SKIN 雜誌全面電子化 行動優化 分享更便利 2016.06.03

NU SKIN 雜誌全面電子化 行動優化 分享更便利

2016.06.03

 

2015NU SKIN秋冬雜誌上市edm_ok

無紙閱讀Go Green愛地球

NU SKIN 雜誌全面電子化,除了Go Green響應環保外,更強調行動優化,讓您走到哪裡就分享到哪裡,是您提升績效和擴大商品影響力的利器!

Divider