Nền Tảng Dinh Dưỡng

LifePak® và các Dưỡng Chất

Pharmanex đã phát triển những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể với các thành phần tối ưu chứa vitamin, khoáng chất và các chất chống oxi hóa quan trọng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak®

2,143,000₫
  • PSV 50.00

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe g3™

3,286,000₫
  • PSV 75.00

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe g3™

5,915,000₫
  • PSV 135.00
Divider