Ritch Wood được bình chọn là "CFO của Năm"

Ritch Wood được bình chọn là "CFO của Năm"

Utah Business Magazine Recognizes WOOD FOR IMPROVING Company's PROFItabiLITY

Ritch Wood

Gần đây, tạp chí Doanh Nghiệp Utah đã thông báo Ritch Wood đã nhận giải thưởng" CFO của Năm" Tạp chí ca ngợi Ritch vì giúp Nu Skin lập kỷ lục - những nấc thang mới bao gồm việc tăng hơn 80 triệu đô la vào doanh thu năm 2008, tăng 26% lợi nhuận cho Công ty và chi trả 550 triệu đô la hoa hồng cho Nhà Phân Phối Nu Skin.

 

Trong bài viết, Ritch đã chia sẽ sự háo hức của ông về tương lai của Nu Skin.

 

""Những thành công năm 2009 là thành quả lớn lao của những quyết định trong những năm qua, và hôm nay chúng tôi đang quyết định để đảm bảo thành công của chúng tôi năm 2011 và những năm sau đó." Ritch chia sẽ." "Chúng tôi phải đầu tư mỗi tháng trong tương lai cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và chúng tôi làm điều này bằng việc tập trung và định hướng nghiên cứu và phát triển, huấn luyện, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên của chúng tôi."

 

 

Để xem thêm bài báo này, chọn mục bên dưới

 

Divider