Tải file thông báo bảng PDF ở bên dưới:

👉 Xem Video hướng dẫn ủy quyền nhận hàng qua APP tại đây

27_05TB_VAT