Quy Định T.T Cá Nhân

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

1 Thông Tin Cá Nhân

 

1.1 Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

 

Công Ty nhận biết và có trách nhiệm đối với các lo ngại của bạn liên quan tới cách thức mà thông tin về bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn trở thành một Nhà Phân Phối. Công Ty tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các Nhà Phân Phối. Công Ty thu thập thông tin từ bạn và lưu giữ các thông tin cá nhân nhất định về bạn nhằm mục đích mang đến cho bạn sự hỗ trợ, các lợi ích khi trở thành một Nhà Phân Phối, và để liên lạc và thông tin cho bạn về (i) các Sản Phẩm và các chương trình khuyến mại hiện có, (ii) Vai Trò Nhà Phân Phối và các Hệ Thống Tuyến Dưới của bạn, (iii) Các Khoản Tiền Thưởng, và (iv) các vấn đề hoạt động kinh doanh có liên quan khác. Tất cả các thông tin do bạn cung cấp sẽ được Công Ty lưu giữ tại các trụ sở ở Hoa Kỳ, các văn phòng chính của Công Ty tại khu vực, và/hoặc tại các công ty thành viên tại Quốc Gia Cư Trú của bạn. Bạn có quyền tiếp cận và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn hiện được Công Ty lưu giữ bằng cách liên lạc với trung tâm hỗ trợ tại Quốc Gia Cư Trú của bạn.

Công Ty sẽ không lưu giữ thông tin cá nhân của bạn vượt quá thời hạn cần thiết và hợp lý để sử dụng cho (những) mục đích mà thông tin đó được cung cấp cho Công Ty, phù hợp với các quy định và yêu cầu của pháp luật.

Bạn có quyền (phụ thuộc vào việc thanh toán một khoản phí không vượt quá mức phí theo quy định của pháp luật, nếu có) (i) tìm hiểu và hỏi về các vấn đề liên quan đến hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình; và (ii) yêu cầu được tiếp cận hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình hiện đang được Công Ty lưu giữ, bằng cách gửi các yêu cầu đó bằng văn bản đến Công Ty thông qua thư điện tử, thư bảo đảm hoặc thư tín cá nhân tại địa chỉ được nêu dưới đây:

Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Địa chỉ: 201 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: 48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

 

1.2 Ủy Quyền Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

 

Bạn ủy quyền cho Công Ty để:

(a) Chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin bí mật mà, (a) bạn đã cung cấp cho Công Ty liên quan tới Vai Trò Nhà Phân Phối và Hệ Thống Tuyến Dưới của bạn, hoặc (b) những thông tin đã được khai thác và phát triển từ hoạt động của bạn với vai trò là một Nhà Phân Phối, cho (i) công ty mẹ hoặc các công ty thành viên có trụ sở tại bất kỳ nơi nào, (ii) những Nhà Phân Phối tuyến trên khi Công Ty xác định điều đó là thích hợp, và (iii) các cơ quan quản lý có liên quan

hoặc các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp. Bạn có quyền quyết định để ngăn chặn việc chuyển giao một số thông tin nhất định có thể được cung cấp cho các Nhà Phân Phối tuyến trên của bạn.

(b) Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc công nhận Nhà Phân Phối và Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh của Công Ty như được ủy quyền trong Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (Hợp Đồng Nhà Phân Phối) của bạn trừ khi bạn có yêu cầu bằng văn bản rằng Công Ty không được phép thực hiện việc như vậy.

(c) Sử dụng thông tin cá nhân của bạn như mô tả ở trên, và bạn đồng ý thêm rằng bất cứ việc tiết lộ thông tin cá nhân nào của bạn cũng sẽ được quản lý theo quy tắc quyền riêng tư cá nhân của Công Ty, có thể được công bố và điều chỉnh trong từng thời điểm.

 

1.3 Nhận Được Sự Đồng Ý của Khách Hàng Mua Lẻ

 

Nhằm mục đích bảo vệ bạn cũng như Công Ty, bạn phải được Khách Hàng mua lẻ chấp thuận bằng văn bản về việc bạn sẽ có thể tiết lộ cho Công Ty các thông tin cá nhân của họ mà bạn có được từ việc bán hàng. Việc tiết lộ thông tin được thực hiện nhằm phục vụ các mục đích sau đây (i) xác minh việc bán lẻ theo quy định của Quy Tắc Hoạt Động hoặc kiểm tra các vấn đề liên quan, và (ii) thu thập dữ liệu thông tin về việc bán lẻ hàng hóa và Khách Hàng của Công Ty, và (iii) tiết lộ cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc để thực hiện các thủ tục pháp lý, trả lời khiếu nại, hoặc để bảo vệ quyền của Công Ty. Sự chấp thuận của Khách Hàng mua lẻ nên được thể hiện trong Đơn Đặt Hàng và Giấy Biên Nhận của bạn.

Tham Gia Nu Skin Trở thành Một liên kết Thương Hiệu