Tri-Phasic White Essence

Tri-Phasic White Essence

Sự kết hợp độc quyền giữa các công nghệ thành phần có hiệu quả theo nhiều cách giúp làm sáng da bằng cách loại bỏ sự xuất hiện của các đốm tối, các phần sắc tố da không đồng đều, và sự biến đổi sắc tố da.

Buy Now

Product Details

Divider