Epoch Akahni Essential Oil

Tinh dầu Epoch Akahni

Epoch Akahni là một hỗn hợp của những tinh dầu đặc biệt mà người cổ xưa ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã sử dụng để làm êm dịu và bình tĩnh một cách tự nhiên, giúp khuyến khích những cảm giác khỏe mạnh. Một hỗn hợp của cây bách xù, jojoba, cây anh thảo, và hoa hồng tạo ra dung dịch sử dụng ngoài da hoàn hảo khi bạn cần đến những lợi ích chữa trị này. Qua sự hiểu biết sâu sắc về người dân bản địa đã từng sinh sống tại khu vực Tây Nam Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu thực vật dân tộc nổi tiếng thế giới Paul Cox đã cẩn thận chọn lựa từng loại tinh dầu trong Epoch Akahni.

Buy Now

Product Details

Divider