Epoch Nave Nave Blend

Tinh dầu Epoch Nave Nave

Epoch Nave Nave là hỗn hợp của những tinh dầu có nguồn gốc từ những cây mà người dân bản địa vùng đảo Thái Bình Dương và Đông Nam Á tin rằng để khuyến khích những cảm nhận của tình cảm, sự liên quan, và liên kết. Tính chất mùi hương vùng biển đảo của ylang ylang, nghệ, lài và cam tạo nên một dung dịch tự nhiên hoàn hảo để thoa ngoài da trong việc theo đuổi sự tăng cường các mối quan hệ.

Buy Now

Product Details

Divider