ageLOC Me Starter Set

ageLOC Me bộ khởi đầu

Sức mạnh để làm chính mình. Mỗi người chúng ta là những cá nhân duy nhất với những nhu cầu riêng biệc. Thật dễ hiểu để chúng ta nên tùy chỉnh một thứ gì đó thật sự giành riêng cho chính mình. Hãy tưởng tượng chăm sóc da chống lão hóa cũng riêng biệc cá nhân giống như bạn vậy. Bây giờ điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được với công nghệ hiện đại nhất và mang tính đột phá của các công thức chống lão hóa. Nu Skin đã định nghĩa lại chăm sóc da với ageLOC Me. Công nghệ chăm sóc da chống lão hóa này giống như bạn chưa bao giờ thấy được, cảm nhận được hoặc tưởng tượng được trước đây. ageLOC Me tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới để chăm sóc da chống lão hóa tùy chỉnh. Phức tạp nhưng rất đơn giản để sử dụng, ageLOC Me mang đến năm sản phẩm vượt trội chống lão hóa, được tùy chỉnh từ hàng ngàn chế độ kết hợp có thể. Cung cấp một sắp xếp hợp lý, một chế độ đơn giản cho bạn.

Bao gồm: Thiết bị ageLOC Me, ageLOC Me bộ tham khảo, Bộ chuyển đổi điện ageLOC Me, và ageLOC Gentle & Cleanse & Tone.

Buy Now

Product Details

Divider