Ai/E10 Ultra

Ai/E10 Ultra

Bao gồm một sự độc quyền kết hợp của sữa non của bò, các chất liệu Colostrum MFT và Ai/E10 để tăng cường chức năng miễn dịch của tế bào chính và hỗ trợ tế bào truyền thông miễn dịch.

Buy Now

Product Details

Divider