StylinGel Firm Hold Hair Gel

StylinGel Firm Hold Hair Gel

gel được nạp với các chất dinh dưỡng mạnh mẽ để bảo vệ mái tóc của bạn mà không giảm trọng lượng của tóc, làm tóc không bong hoặc dính, StylinGel là một sản phẩm tuyệt vời để tạo kiểu tóc ướt hoặc khô.

Buy Now

Product Details

Divider