g3 Juice 8 pack

g3 Juice 8 pack

Bên trong chất dinh dưỡng thực vật hiệu nghiệm của gâc là một dạng độc đáo và khả dụng ở mức độ cao của carotenoid gọi là lipocarotenes ® cung cấp bảo vệ chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trong khi hỗ trợ chức năng miễn dịch lành mạnh.

Buy Now

Product Details

Divider