Everglide Foaming Shave Gel

Everglide Foaming Shave Gel

Bạn sẽ được trải nghiệm việc cạo râu thật trơn nhẵn, sát, và thoải mái với sản phẩm Epoch Everglide. Đệm bọt dày của sản phẩm này giúp da chống lại tác động tiêu cực của việc cạo râu hàng ngày với tinh chất cây thảo bản bông vàng, một loại thực vật mọc ở khu vực Tây Nam châu Mỹ. Và được sử dụng bởi người châu Mỹ bản địa bởi những thuộc tính dịu nhẹ của nó.

Nu Skin quyên tặng $ 0.25 cho mỗi lần bán sản phẩm của Epoch cho Quỹ Nu Skin Force for Good

Buy Now

Product Details

Divider