Sole Solution Foot Treatment

Sole Solution Foot Treatment

Đặc trưng bởi hạt dâu nhiều mùi Jamaica nghiền - được sử dụng theo truyền thống bởi những cư dân bản địa tại Trung Mỹ có tác dụng làm giảm khô, nứt nẻ, da đỏ ửng trên gót chân, ngón chân, và hai bên bàn chân. 

Nu Skin quyên tặng $ 0.25 cho mỗi lần bán sản phẩm của Epoch cho Quỹ Nu Skin Force for Good

Buy Now

Product Details

Divider