Raspberry

E2 Dâu Rừng

E2 là một thay thế tươi mới cho soda và các nước uống tăng lực với một sự pha trộn độc quyền của các loại vitamin B, maqui berry, vitamin C chống oxy hóa, và caffeine tự nhiên (chiếc xuất từ hạt cà phê xanh).

Buy Now

Product Details

  • Ingredients

    Cane Sugar, Citric Acid, Natural Flavors, Beet Root Juice Powder, Stevia Rebaudioside A, Ascorbic Acid, Caffeine (Green Coffee Bean), Silicon Dioxide, Niacinamide, Maqui Berry Extract, Pyridoxine HCl, Thiamine Mononitrate, Riboflavin.

Divider