Ballerina Pink Lip Tint

Ballerina Pink Lip Tint

Hãy cho đôi môi của bạn một cảm hứng tự nhiên, bóng bảy nhẹ nhàng thanh nhã, với Ballenrina Pink Lip Tint.

Buy Now

Product Details

Divider