Eye Liner Jet Black

EYE LINER--JET BLACK

Defining Effects Smooth Eye Liner chì kẻ lằn mắt lướt nhẹ lên, mượt mà và dể dàng cho bạn hoàn toàn chủ động. Rất là nhẹ nhàng, như kem chảy đều làm cho dễ dàng đạt được hửu hiệu cho bất kỳ hiệu ứng trang điểm: mỏng manh , tỉ mỷ , dịu dàng hay đậm hơn cho cung cách buổi tối.

Buy Now

Product Details

Divider