Đổi điểm ADR

Đổi điểm ADR

Khi bạn tích lũy điểm ADR, bạn sẽ có thể đổi những điểm này để lấy những sản phẩm mà bạn yêu thích bằng cách đơn giản là truy cập vào trung tâm đổi điểm trực tuyến, dưới thanh ADR. Điểm cũng có thể đổi cho nhu cầu hổ trợ bán hàng hay vé cho các sự kiện. Bạn cũng có thể chọn trả tiền phí vận chuyển bằng điểm thưởng cho đơn hàng ADR của mình. Bạn có thể đổi điểm thưởng bằng các cách sau đây:

 

1. Bạn có thể đổi điểm để lấy sản phẩm trên đơn đặt hàng ADR mỗi tháng để tiết kiệm phí vận chuyển hoặc dùng điểm để trả tiền phí vận chuyển cho đơn hàng ADR hàng tháng của bạn.

adr_redeem_1

2. Bạn có thể đặt đơn hàng không phải ADR bất cứ lúc nào để đổi điểm thưởng của mình.

adr_redeem_2