Body Burn 30 Competition

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Body Burn 30 Monthly Competition

 


 

 

Chương trình Body Burn 30 được thiết kế để giúp bạn trông trẻ hơn và khỏe mạnh chỉ trong 30 ngày bằng cách áp dụng 3 điều trụ cột: tập thể dục, ăn kiêng và phần bổ sung.

Bắt Đầu
Body Burn 30 Competition Prizes

Bắt đầu cuộc thi

Hình ảnh Trước và Sau là rất quan trọng. Nhấp vào liên kết dưới đây và sử dụng các hình ảnh làm ví dụ khi làm ảnh trước và sau. Xin vui lòng không đặt ngày, tháng, hoặc các dầu ấn khác trên ảnh của bạn. Ảnh chất lượng cao sẽ nâng cao kết quả của bạn.

 

Khi bạn hoàn thành chương trình Body Burn 30, hãy ghi lại số liệu thống kê chính của bạn (số cân giảm, số đo giảm, vv) cũng như chụp ảnh vào ngày 1 và 30. Khi kết thúc chương trình, hãy quay lại và tham gia vào cuộc thi Body Burn 30!

 

Những hình ảnh ví dụ

 

Những người tham gia sẽ được đánh giá dựa trên những cải tiến trong dữ liệu thống kê chính và trên hình ảnh trước và sau của họ. Dáng vóc cơ thể sẽ được chú trọng hơn sự giảm cân nặng.

 

Điền vào biểu mẫu sau để tham gia cuộc thi Body Burn 30:

 

Các ứng viên có thể tham gia vào phân khúc 30 ngày khi họ mua gói hàng của mình. Bạn có thể tham gia mà không hoàn thành 30 ngày đầy đủ, mặc dù hoàn thành phân đoạn 30 ngày đầy đủ sẽ cho kết quả tốt hơn.

 

Hạn đăng kí là 11:59 pm ngày cuối cùng của mỗi tháng..

 

*
*
*
*
*
*

NỘI DUNG/PHÁT HÀNH HÌNH ẢNH **

Những hình ảnh Trước/Sau

Những hình ảnh không được có những ký tự đè lên

*
Upload image:
Vui lòng chọn ảnh để tải lên
 
Upload image:
*
Upload image:
Vui lòng chọn ảnh để tải lên
 
Upload image:
Competition Measurements

Những quy tắc của cuộc thi

 

NHỮNG QUY TẮC CỦA CUỘC THI Body Burn 30:

1. Mục đích của cuộc thi này là để thúc đẩy sự hình thành cơ thể khỏe mạnh và giảm cân. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình ăn kiêng và tập thể dục nghiêm ngặt. Những người tham gia cuộc thi, theo quan điểm duy nhất của Nu Skin, đã mất mát một khối lượng cân nặng không lành mạnh hoặc đã tham gia vào các hoạt động không lành mạnh khác, sẽ bị loại.

 

2. Nu Skin bảo lưu quyền, vì bất kỳ lý do hoặc không cần lý do, từ chối đăng bất kỳ bức ảnh nào đã được gửi đến, hoặc để xóa bất kỳ bức ảnh nào đã được đăng liên quan với Cuộc thi.

 

3. Những thí sinh đạt chuẩn của cuộc thi sẽ được thông báo và phần thưởng được đưa ra trong vòng một tháng kể từ ngày cuộc thi chấm dứt.

 

4. Tất cả phần thưởng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Nu Skin có quyền thay đổi phần thưởng mà không cần báo trước.

 

5. Nu Skin có quyền giữ lại chấp thuận cuối cùng của bất kỳ và tất cả các phần thưởng của Cuộc thi đang chờ xác nhận sự tuân thủ các quy tắc, điều khoản và điều kiện cạnh tranh. Nu Skin bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt thi đua nếu bất kỳ hành vi sai trái nào của người tham gia hoặc các hành động khác làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của Cuộc thi hoặc nếu có những yêu cầu pháp luật khác.

 

6. Những người tham gia phải mua một (1) bộ BODY BURN 30 hàng tháng để đủ điều kiện tham gia.

 

7. Cuộc thi này sẽ chấm dứt vào ngày 14 hàng tháng.

 

8. Nu Skin bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản và điều kiện của Cuộc thi và giải thưởng theo quyết định của riêng mình. Nu Skin cũng có quyền giải thích các quy tắc của Cuộc thi theo ý riêng của mình và tất cả các quyết định của công ty sẽ là quyết định cuối cùng.

 

9. Nu Skin bảo lưu quyền đánh trượt và / hoặc loại trừ khỏi Cuộc thi, theo quyết định riêng và tùy ý của mình, bất kỳ cá nhân hoặc nhà phân phối vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không hạn chế, sự vi phạm bất kỳ phần nào của các quy tắc chính thức này.

 

10. Tất cả thời hạn cạnh tranh có thể thay đổi mà không báo trước. Giá trị giải thưởng có thể được coi là thu nhập chịu thuế cho những người tham gia Cuộc thi, và tất cả các khoản thuế là trách nhiệm duy nhất của những người tham gia nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Công ty có quyền quyết định giải thưởng và làm thế nào giải thưởng của cuộc thi sẽ được đưa ra và tất cả các quyết định của Công ty là cuối cùng.

 

11. Cuộc thi sẽ không có hiệu lực nếu bị pháp luật cấm và phải tuân theo tất cả các luật và quy định liên bang / tỉnh / bang / địa phương. Nu Skin có quyền thay thế các giải thưởng có giá trị bằng hoặc cao hơn.

 

12. Các luật của Bang Utah sẽ chi phối Cuộc thi, và những người tham gia Cuộc thi là những nhà phân phối của Nu Skin chấp thuận giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Cuộc thi chỉ thông qua quá trình được mô tả trong Chính sách Phân xử và Hòa Giải ghi trong Chính sách và Thủ tục Nhà Phân phối. Tất cả các buổi hòa giải và Phân xử sẽ được thực hiện trong phạm vi thẩm quyền và địa điểm độc quyền của Utah. Mỗi người tham gia từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đến thẩm quyền và địa điểm và thủ tục giải quyết tranh chấp. Cuộc thi chỉ có thể được tham gia trong hoặc từ Hoa Kỳ và Canada, và chỉ những người cư trú hợp pháp tại các thị trường đó. Các nhà phân phối từ bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác hoặc những người không phải là cư dân thuộc khu vực pháp lý được liệt kê ở trên sẽ không đủ điều kiện tham gia. Bằng cách tham gia, người tham gia giải phóng và giữ Nu Skin Enterprises, các công ty con, chi nhánh, giám đốc, nhân viên, và đại lý Nu Skin Enterprises không bị tổn hại từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với bất kỳ thương tật, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Cuộc thi hoặc Tiếp nhận hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào. Người nhận giải thưởng không được sử dụng các giải thưởng như là các khoản thu nhập để quảng cáo cho cơ hội kinh doanh.

 

13. Việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào sẽ tạo thành và xác nhận sự chấp thuận và đồng ý của người nhận giải thưởng rằng họ tên, địa chỉ, hình ảnh, hình ảnh trước và sau, lời chứng thực hoặc các tài liệu khác liên quan đến thông tin về cuộc thi và / hoặc Giải thưởng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo của Nu Skin Enterprises, hoặc bất kỳ công ty con hoặc công ty thành viên nào mà không phải trả thêm hoặc xem xét đối với người nhận giải thưởng. Nu Skin sẽ có quyền được bảo vệ bản quyền bất kỳ tài liệu nào được cung cấp trong Cuộc thi này và sử dụng các tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, trong bất kỳ phương tiện và cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

 

This site is intended for the United States only.  Regulations vary in many markets around the world. Please refer to the applicable market for information on www.nuskin.com or the products sold in markets outside of the United States.

Tham gia Nu Skin Trở thành một đại diện thương hiệu