Luật đòn bẩy

Luật đòn bẩy

Kế hoạch bán hàng hoa hồng của Nu Skin làm cho tất cả những điều này có thể xảy ra. Đó là một kế hoạch sáng tạo và hào phóng tưởng thưởng cho bạn vì sự làm việc chăm chỉ, cam kết và lãnh đạo. Năm ngoái Nu Skin trả gần nửa tỷ đô la hoa hồng cho những người như bạn. Đó là thu nhập mà có thể thay đổi cuộc sống, và cũng có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

 

Nu Skin là công ty trả hoa hồng cao nhất, như là một tỷ lệ phần trăm của doanh thu, trong bất kỳ công ty bán hàng trực tiếp nào giao dịch trên NYSE. Để có được một bản tóm tắt đầy đủ các khoản thu nhập trả cho nhà phân phối ở tất cả các cấp trong phạm vi kế hoạch hoa hồng bán hàng, vui lòng liên hệ với công ty tại 800-487-1000 hoặc vào trang web https://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/distearnings.pdf

 

Divider