Công ty

Công ty

- Được thành lập vào năm 1984, Nu Skin Enterprises, Inc. (NYSE:NUS), là một công ty bán hàng trực tiếp mà phân phối hơn 200 các sản phẩm chất lượng về chống lão hóa cho cả sử dụng cá nhân và các bổ sung dinh dưỡng các loại.

 

- Nu Skin hoạt động tại 54 thị trường quốc tế trên toàn cầu .

 

- Hoạt động toàn cầu của công ty tạo ra hơn $3.177 tỷ cho doanh thu trong năm 2013.

 

- Trong năm 2013, Qũy Force for Good của Nu Skin và các đối tác từ thiện của chúng tôi đã đóng góp gần $5 triệu USD để cải thiện cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới.

 

- Từ năm 2002, các nhà phân phối và nhân viên của Nu Skin đã đóng góp hơn 500 triệu bữa ăn qua Chương Trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em cho trẻ em đói và suy dinh dưỡng trên khắp thế giới.

Divider