01010036

Facial Spa Package

Nu Skin đã mở ra tương lai của dịch vụ chăm sóc da với dịch vụ spa tại nhà, sản phẩm Nu Skin Facial cùng Conductive Gel . Bao gồm 1 Nu Skin Facial Spa, 1 Nu Skin Conductive Gel, 1 ageLOC Rejuvenating Gel Mask, 1 NaPCA Moisture Mist, 1 ageLOC Gentle Cleanse & Tone, 1 ageLOC Radiant Day SPF 22, 1 DVD, và 1 bộ Tài liệu

Ghi chú: Sẽ không nhận được điểm ADR khi mua gói hàng này.

Buy Now

Product Details

  • CÁCH DÙNG FACIAL SPA VIDEO
Divider