Sinh hoạt cộng đồng

Tham gia tình nguyện

United Way Day of Caring

Những tình nguyện viên từ Nu Skin và những kinh doanh thương mại địa phương cùng hợp lại với nhau để phụng sự có ý nghĩa các dịch vụ cho cộng đồng vào ngày United Way Day of Caring hàng năm. Những tình nguyện viên Nu Skin đã bỏ hết cả một buổi sáng cho chương trình Lids on the Move thành phố Orem. Tại nơi đó, những tình nguyện viên nhổ cỏ trong vườn, chà sạch các cửa sổ và sửa lại hàng rào. Nhân viên Nu Skin có những niềm vui lớn khi họ cùng nhau làm việc và sân nhà Kids on the Move nhìn thấy sạch đẹp bởi những cố gắng của họ. Cho lại cho cộng đồng là sứ mệnh trọng tâm của Nu Skin và trở thành đội ngũ làm những điều tốt dẹp" Force for good " trên toàn thế giới. Những nhân viên được khuyến khci1 tiếp tục cho lại cho cộng đồng của họ bằng cách nào mà họ có thể. kids on the mOve là một tổ chức quyết tâm hổ trợ và phát triển những trẻ em bị khiếm tật, chậm, tự kỷ và những gia đình có thâu nhập thấtp. Họ hổ trợ chuẩn bị cho các trẻ em đi dến trường, thêm sức mạnh cho các phụ huuynh với những kỷ năng để phát huy trẻ con phát triển và giúp trẻ em với vấn đề xã hội và giao tiếp.

 

Liên kết Provo Food và Care Coalition

Tập đoàn The Food& Care Coalion phục vụ những bửa ăn đầy đủ dinh dưỡng 7 ngày một tuần cho những người vô gia cư Quận hạt Utah, bệnh tâm thần và khyết tật về học hành, những gia đình có lợi tức cố định , và những gia đình bị ảnh hưởng đến những rủi ro. vào năm 2008 những thành viên của cộng đồng đóng góp những thức ăn đóng hộp, những rau củ quả, những gói ăn trưa,nồi,đồ tráng miệng và những thức ăn từ những hội thảo , tiền mặt và những thực phẩm khấu trừ phiếu tặng đã đươc đường cho chương trình để có thể phục vụ 101,281 bửa ăn cho những thành viên trong cộng đồng

 

Sự thành công đáng ghi nhớ này cũng không thành tựu được ngoại trừ khi có được sự hưỡng ứng thích thú của cộng đồng. Những kinh doanh trong vùng, nhóm nhà thờ, dân chúng, hướng đạo , cá nhân và các gia đình đã hiến tặng gần hơn 15,000 giờ thiện nguyện mỗi năm, Thêm sự chuẩn bị, phục vụ và nhiệm vụ dọn dẹp, những thiện nguyện viên thường kết nạp ,kêu gọi những người quên tặng và thường xuyên làm những chuyến gom hàng. (http://foodandcare.wpengine.com/services/meals/)

Nhân viên Nu Skin rất hân hạnh đóng góp cho phục vụ cộng đồng tốt đẹp này.Mỗi ngày Thứ Tư , một vài nhân viên đã hiến tằng ăn trưa của họ để phục vụ và phụ tay vào những hoạt động này.

 

Ngày của Những điều tốt đẹp "Force for Good"

Công ty Nu Skin Trung ương đã đến gần lại với nhau để đem lại một Ngày tốt "Good Day" của Nu skin" Force for Good" tốt đẹp hơn với những nhân viên và gia đình họ tham gia và sáng tạo những phần quà đầy cả sách, đồ ăn dặm,bút chì màu, kéo và nhiều thứ nửa.

 

Tổ chức mùa Giáng sinh cho trẻ em bị ung thư (Children with Cancer Foundation)

Tổ chức mùa Giáng sinh cho trẻ em bệnh ung thư là một tổ chức dành mục đích riêng cho từ thiện và giáo dục, phần lớn đặc biệt cho:

  • để đem lại những niềm vui, sự can đảm và thiện chí đến với trẻ em bệnh Ung thư,
  • để nhận và phân phối những quà và tài trợ cho những trẻ em bệnh Ung thư và gia đình của họ, và
  • để làm nhẹ đi lên những nặng nề mà các trẻ em và gia đình họ phải gánh chịu
Divider