Sự "Cho đi"

Sự "Cho đi"

Qũy Force for Good của Nu Skin được hỗ trợ bởi sự đóng góp hào phóng của các nhà phân phối, các cổ đông, các nhân viên, một tỷ lệ phần trăm của doanh số bán sản phẩm và một bữa ăn tối gây quỹ và đấu giá diễn ra hai năm một lần tại hội nghị toàn cầu Nu Skin Enterprises. Cùng nhau, chúng ta đang tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em.

 

Quyết định tài trợ cho quỹ được thực hiện bởi một ủy ban bao gồm các giám đốc và nhân viên của tập đoàn doanh nghiệp Nu Skin. Mỗi dự án được nghiên cứu kỹ lưỡng và nhu cầu của trẻ em và cộng đồng mà dự án sẽ ảnh hưởng đến đều được đưa vào xem xét .

 

Bạn cũng có cơ hội để tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều trẻ em trên toàn thế giới.