Mtalimanja Köyü

New customer? Sign up today!

Mtalimanja Köyü

mtalimanja_2013

2007 yılında Nu Skin Force for Good Vakfı® Mtalimanja Köyü'nün kuruluşunu kutladı. Malavili yerliler tarafından adlandırılan Mtalimanja'nın anlamı"yardım dağıtan uzun ellerdir.""

 

Vakfın "Bir Köy Kurun" projesi, nüfusun çoğunluğunu günde 1 ABD $'ından daha az kazancı olan çiftçilerin oluşturduğu dünyadaki en yoksul ülkelerden biri olan Malawi, Afrika'daki insanlara yardım etmeyi amaçlamaktadır. Daha da önemlisi Malawi'deki her üç insandan birinin açlık tehdidi altında olmasıdır.

 

Kar amacı gütmeyen yerel organizasyonlarla ve bölge gruplarıyla ortak çalışarak; Mtalimanja'da bir köy inşa edip, buraya 30-40 çiftçi ve ailelerini yerleştiren kuruluş; aynı zamanda bu ailelere balık çiftliği, damla sulama, sürdürülebilir çiftçilik, orman koruma, ağaçlandırma, hayvan çiftçiliği, beslenme ve diğer konularda eğitim verdi. Eşler birlikte sınıflara katılırken, çocukları ilk okula gönderildi.

 

SAFI'ye katılan aileler ikinci ders yıllarını evde geçirip, ek program üzerinden öğrenimlerine devam ediyorlar. Yeni tarımsal becerilerde ustalaştıklarında kendi köylerine dönerek çocuklar da dahil olmak üzere diğerlerine bu ilkeleri öğretmektedirler; bu sayede nesiller boyu kendi kendine yetebilecek hale gelmektedirler.

 

Mayıs 2009'da köydeki ilk mezuniyet töreni gerçekleştirilmiştir. Diplomalarını almaya sahnede dans ederek gelen mezunlarla mezuniyet bir kutlama havasında geçmiştir. Bunlar, Mtalimanja Köyü'ndeki Tarım ve Aile Bağımsızlığı Okulu'nun ilk mezunlarıydı. Köyün sakinleri artık kendi köylerinde öğretirken kullanabilecekleri doğru çiftçilik ve sulama teknikleri öğrendikleri köydeki son iki yılı başarıyla tamamlamışlardır.

 

Nourish the Children® Executive Direktörü Steve Lund'un açılış konuşmasında belirttiği gibi, "Buraya öğrenci olmak için geldiğinizi düşünüyordunuz, ama aslında buraya öğretmen olmak amacıyla geldiniz."
2012 yılında 180'den fazla Malawi ailesi, Aile Özgürlüğü için Tarıms Okuluna (SAFI) katılarak; kendilerine yeterlilik konusunda uzmanlaştılar. SAFI teknikleri uygulanmaya başladıktan sonra, mahsul verim yüzde 700 kadar arttı.

 

Bu çiftçiler, Malavi'nin açlık çekmeden yaşayan bir millet umudunu temsil etmektedirler.

 

Bir adama bir balık vererek, onu bir gün doyurursunuz. Bir adama balık tutmayı öğreterek onu bir ömür boyu doyurursunuz.

Divider