CordyMax CS4

คอร์ดีแม็กซ์ ซีเอส - 4

คอร์ดีแม็กซ์ ซีเอส - 4

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติจากเห็ดคอร์ดีเซพ ไซเนนซิส ที่ชาวจีนรู้จักกันดีในชื่อ จิ้น ชุย เปา หรือ ถั่งเช่า ตามธรรมชาติจะพบได้บนเทือกเขาสูงที่มีอากาศหนาวจัด ต้องใช้เวลา 5 - 7 ปีกว่าจะโตเต็มที่สามารถนำมารับประทานได้
ฟาร์มาเน็กซ์ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนค้นคว้าเพื่อหาสายพันธุ์เชื้อราที่เหมาะสมในการบ่มเพาะเห็ดคอร์ดีเซพ จากการศึกษา 15 ปีจากกว่า 200 สายพันธุ์ จนค้นพบเชื้อราสายพันธุ์ ซีเอส - 4 ที่ใช้เพาะเห็ดคอร์ดีเซพ ไซเนนซิสที่มีคุณสมบัติเหมือนเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติ

ฟาร์มาเน็กซ์ได้รับสิทธิบัตรจากรัฐบาลจีนให้มีสิทธิ์จำหน่าย
คอร์ดีเซพ ไซเนนซิส ซีเอส - 4 นอกประเทศจีนเพียงผู้เดียว

Buy Now

Product Details

  • ส่วนประกอบสำคัญ
    เห็ดคอร์ดีเซพ ไซเนนซิส       525   มิลลิกรัม
  • การรับประทาน

    ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 - 3 ครั้ง พร้อมอาหาร
    เพื่อประสิทธิภาพที่ดี ควรรับประทานต่อเนื่อง โดยจะเห็นผลอย่างชัดเจน
    เมื่อรับประทานต่อเนื่อง 3 - 6 สัปดาห์

Divider