Calcimor

แคลซิมอร์

แคลซิมอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครบถ้วนด้วยสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ซึ่งได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม  วิตามินดี วิตามินเค ทองแดง ซิลิคอนและสังกะสี

Buy Now

Product Details

  • ประโยชน์ที่ได้รับ
    ให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
  • ส่วนประกอบ
    วิตามิน ดี, วิตามิน เค, แคลเซียมซิเตรต, ไตรแคลเซียมฟอสเฟต, แมกนีเซียม ออกไซด์, แมกนีเซียม ซิเตรต, สังกะสี, ทองแดง, ซิลิคอน,
  • วิธีรับประทาน

    รับประทานครั้งละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร เช้า - เย็น กับนำ้ 1 แก้ว

Divider