อุปกรณ์หัวสัมผัส เอจล็อค ลูมิสปา แบบมาตรฐาน

อุปกรณ์หัวสัมผัส เอจล็อค ลูมิสปา แบบมาตรฐาน

อ่อนโยน ด้วยผิวสัมผัสแบบซิลิโคน ที่ไม่มีการขัดผิว ผสมไมโครเบียล ซิลเวอร์ เพื่อความสะอาด บริสุทธิ์ ที่มากกว่าที่เคยสัมผัสจากหัวแบบแปรง การออกแบบที่มีความพิถีพิถัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด ขณะเดียวกันก็อ่อนโยนต่อผิว และทำให้ผิวพร้อมในการรับการบำรุงต่อๆ ไป

Buy Now

Product Details

Divider