ชุด มี-สปา คิต

ชุด มี-สปา คิต

เงื่อนไข

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อ ชุด มี-สปา คิต : ผลิตภัณฑ์ชุด มี-สปา คิต เป็นชุดผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องสมัครรับผลิตภัณฑ์ชุดครีมเอจล็อค ผ่านโปรแกรมส่งต่อเนื่องขั้นต่ำ 6 เดือน

ซึ่งต้องทำการยื่นใบสมัครโปรแกรมส่งต่อเนื่องกับทางบริษัทหรือสมัครเข้าโปรแกรมส่งต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 15 วันทำการ

หากเกินจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนลดมูลค่า 9,900 บาทในมูลค่าเต็มจำนวน

ชุด มี-สปา คิต
ประกอบด้วย

  • เครื่อง เอจล็อค มี 1 เครื่อง
  • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
  • พาวเวอร์ เบส 1 ชุด
  • เครื่องกัลวานิค ซิสเต็ม II พร้อมหัวเปลี่ยน 4 หัว
  • กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตรเอจล็อค 1 กล่อง
  • เอ็นเอพีซีเอ มอยซ์เจอร์ มิสท์ 1 ขวด
  • ทรูเฟซ ไลน์ คอร์เรคเตอร์ 1 หลอด
  • อุปกรณ์ส่งเสริมการขายอื่นๆ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม ARO หลังจากสั่งซื้อ ชุด มี-สปา คิต 

ผลิตภัณฑ์ ชุด มี-สปา คิต นี้ เป็นชุดที่ได้รับส่วนลดพิเศษเป็นมูลค่า 9,900 บาท ที่จะต้องสมัครรับผลิตภัณฑ์ชุดครีมเอจล็อค ผ่านโปรแกรมส่งต่อเนื่องขั้นต่ำ 6 เดือน

Buy Now

Product Details

Divider