โททัล เอจล็อค

ชุดโททัล เอจล็อค

1 ชุด ประกอบด้วย

• เครื่องกัลวานิค ซิสเต็ม II
• กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล วิท เอจล็อค
• ทรูเฟซ ไลน์ คอร์เรคเตอร์
• เครื่อง เอจล็อค มี
• เอจล็อค มี ชุดมาตรฐาน
• เอจล็อค มี พาวเวอร์ เบส

• เครื่องเอจล็อค ลูมิสปา
• อุปกรณ์หัวสัมผัสแบบเฟิร์ม
• เอจล็อค แอคติเวติ้ง คลีนเซอร์ สูตรผิวธรรมดาถึงผิวผสม 2 หลอด
• เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ์ อัลตร้า
• เอ็นเอพีซีเอ มอยซ์เจอร์ มิสท์
• วาย-สแปน 2 กระปุก
• อาร์สแควร์ 1 ชุด

 

พิเศษ! วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ชุด มี-สปา คิต
ฟรี กระเป๋า เอจล็อค มี (จำนวนจำกัด)

19171357-05

Buy Now

Product Details

Divider