ชุดเอจล็อค มี คิต ฟรี กระเป๋า เอจล็อค มี

ชุดเอจล็อค มี คิต ฟรี กระเป๋า เอจล็อค มี

เงื่อนไข
ผลิตภัณฑ์ชุด ARO เอจล็อค มี คิต เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากราคา 21,400 บาทเหลือ 11,500 บาท โดยที่จะต้องสมัครรับผลิตภัณฑ์ชุดครีมเอจล็อค ผ่านโปรแกรมส่งต่อเนื่องขั้นต่ำ 6 เดือน

ซึ่งต้องทำการยื่นใบสมัครโปรแกรมส่งต่อเนื่องกับทางบริษัทหรือสมัครเข้าโปรแกรมส่งต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 15 วันทำการ

หากเกินจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนลดมูลค่า 9,900 บาทในมูลค่าเต็มจำนวน

ARO เอจล็อค มี คิต

ARO เอจล็อค มี คิต ประกอบด้วย

 • เครื่อง เอจล็อค มี 1 เครื่อง
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
 • พาวเวอร์ เบส 1 ชุด
 • คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 ชุด

ผลิตภัณฑ์ ARO เอจล็อค มี คิต ชุดนี้ เป็นชุดที่ได้รับส่วนลดพิเศษเป็นมูลค่า 9,900 บาท ที่จะต้องสมัครรับผลิตภัณฑ์ชุดครีมเอจล็อค ผ่านโปรแกรมส่งต่อเนื่องขั้นต่ำ 6 เดือน

 

พิเศษ! วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ชุด มี-สปา คิต
ฟรี กระเป๋า เอจล็อค มี (จำนวนจำกัด)

19171357-05

Buy Now

Product Details

Divider