ซื้อบัตรเข้างาน SEA NU SKIN LIVE

ซื้อบัตรเข้างาน SEA NU SKIN LIVE

เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และน่าจดจำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลับมา! ฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจจากผู้นำระดับสูงของนู สกิน และเรียนรู้จาก Nick Vujicic หนึ่งในนักสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เข้าร่วมการปฏิวัติตัวคุณและช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว!   

 

ท่านสามารศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์อันเหลือเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับคุณได้ที่เว็บไซด์ www.nuskin.com/sealive

 

การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนซื้อบัตรตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา                                                       

การแจ้งเตือนที่สำคัญ:

  • หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 นู สกิน จะหักค่าธรรมเนียมยกเลิกเป็นเงินจำนวน 1,100 บาท หากคุณยกเลิกบัตรหลังจากวันที่ 16 เมษายน 2561 แต่ก่อนหรือภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นูสกิน จะหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นจำนวน 2,200 บาท/หากคุณยกเลิกบัตรหลังจากวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นู สกิน จะไม่คืนเงินจำนวนใดๆ ให้แก่คุณ
  • คุณรับทราบว่าการลงทะเบียน SEA Nu Skin LIVE! (Nu Skin Regional Convention) เปิดให้เฉพาะตัวแทนจำหน่าย นู สกิน เท่านั้น นู สกิน สามารถยกเลิกการลงทะเบียนของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก นู สกิน สงสัยว่าการลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือผู้ทำการลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมงานหรือไม่ได้มีอำนาจในการเข้าทำการลงทะเบียน
  • โปรดแต่งกายสุภาพและเหมาะสมตลอดทั้งการประชุม
  • เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกับงานประชุมระดับภูมิภาคของ นู สกินในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาจัดงานจะต้องซื้อบัตรสำหรับเข้าสู่สถานที่จัดประชุม
  • โดยการซื้อบัตรเข้าร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคของ นู สกิน คุณยินยอมให้ นู สกินมีสิทธิ์ในการบันทึกถ่ายภาพหรือวิดีโอของคุณในงานนี้อย่างครบถ้วนและตกลงที่จะให้ นู สกิน และ บริษัท ในเครือมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ที่จะใช้และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของ นู สกิน ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ

 


โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่

Buy Now

Product Details

Divider