เบาหวาน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

เบาหวาน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

เบาหวาน
เบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นภาวะความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมที่มีผลมาจากความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ที่สร้างจากตับอ่อน โดยอินซูลินมีหน้าที่ขนส่งกลูโคส (น้ำตาล) จากกระแสเลือดไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์อื่นๆ เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานได้ แต่เมื่อร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสม ทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้ น้ำตาลจึงตกค้างในกระแสเลือดมาก เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) หากไม่ได้รับการรักษาจะมีผลกระทบต่อการเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่แทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น เส้นเลือดหัวใจหรือ/และสมองตีบ ไตวาย ตาบอด เป็นแผลที่เท้า บางรายร้ายแรงถึงขั้นถูกตัดขา เป็นต้น

 

อาการและการวินิจฉัยโรค

โรคเบาหวาน จะวินิจฉัยโดยการซักประวัติและอาการแสดงของโรค ได้แก่ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำบ่อย ดื่มน้ำมาก ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

 • ระดับน้ำตาลในเลือด หลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มากกว่า 126 mg/dL

 • ระดับน้ำตาลในเลือด มากกว่า 200 mg/dL หลังจากรับประทานกลูโคส 75 กรัม มาแล้ว 2 ชั่วโมง

 • ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1C คือ ฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลจับอยู่ถาวร) มากกว่า 6.5%

ประเทศไทย พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันพบถึง 6.4% ของประชากร หรือ 3.2 ล้านคน และจะเพิ่ม อีก1.1ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า* แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ ทำให้เราต้องมาตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานมากขึ้น และหันมาดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้กันเลยค่ะ
 

 

the-source-12-1

วิธีชะลอวัยให้ห่างไกลเบาหวาน

 1. การควบคุมอาหาร

  1. จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัว หรือไขมันทรานส์ เช่น กะทิ ขนมหวาน เบเกอร์รี่ เฟรนช์ฟรายส์ เป็นต้น

  2. บริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกินร้อยละ 50 ของพลังงานรวมในแต่ละวัน

  3. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 2. เพิ่มสารอาหารที่ให้ประโยชน์

  1. เน้นการบริโภคอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช

  2. ชาเชียว

ผลการศึกษา รายงานว่า สารสกัดจากชาเขียวมีผลช่วยลดภาวะการดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ ชาเขียวยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ด้วย**

 1.  
  1. เห็ดถั่งเช่า

งานวิจัยพบว่า เห็ดถั่งเช่า คอร์ดีแมกซ์ (Cordymax) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และเพิ่มการตอบสนองของอินซูลินให้ดีขึ้น

 1. ออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ช่วยเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาล และควบคุมน้ำหนัก

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคคือปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อการเกิดโรคเบาหวาน การหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท และเลือกรับสารอาหารที่เหมาะสม จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกัน และชะลอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้

 

 

*ที่มา: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

**Chia-Yu Liu et al., www.plosone.org. 2014 Mar; 9(3)

***Wu ZM, et al., 2002. J Altern Complement Med. 2002 Jun;8(3):309-14.

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต