Reishi

รีชีเอ็มเอ็กซ์

รีชีเอ็มเอ็กซ์ ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร์ที่ผ่านขบวนการทำให้แตก 100 % เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของสารสำคัญ

หมายเหตุ : สำหรับการสั่งซื้อในราคาผู้แทนจำหน่ายสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่สาขาจามจุรีเท่านั้น

Buy Now

Product Details

Divider