บริษัท

Company

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ที่ นู สกิน พิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างที่พิสูจน์ได้ในการเข้าถึงธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยการริเริ่ม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพที่โดดเด่น และ โอกาสทางธุรกิจระดับสากล

 

การรวมพลังอันมุ่งมั่นของเหล่าผู้แทนจำหน่ายระดับผู้นำ ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่มาของธุรกิจพันล้าน