Executive Brand Director

เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์

เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ ความสำเร็จของท่านจะถูกเฉลิมฉลองในทุกเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ทั้งงานประกาศเข็มเกียรติยศ งานประชุมในระดับภูมิภาค และนานาชาติ ท่านจะได้รับเข็มเกียรติยศเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ จี้/แหวน และใบประกาศเกียรติคุณ เช่นเดียวกับเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ทั่วทั้งเอเชียอาคเนย์

 

ท่านมีสิทธิ์ร่วมทริปท่องเที่ยวพร้อมการสัมมนาผู้แทนจำหน่ายเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ ใหม่ที่จัดขึ้นทุก 2 ปี และนำท่านเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในฐานะเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ ท่านยังสามารถรับโบนัสทุกแบบแผนปันผลของ นู สกิน ที่จัดไว้ให้ และพร้อมสำหรับอิสรภาพทางการเงิน

 

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต