19170163

ทีอาร์เอ สแตนดาร์ต เซท(วนิลลา)

จำหน่ายในเดือน กรกฏาคม เป็นเดือนสุดท้าย หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ประกอบด้วย

2 ทีอาร์เอเชค (วนิลลา)
2 ทีอาร์เอคอมเพล็กซ์
2 ดูโอลีน
2 ไดแอนโอลีน

ฟรี ชุดทีอาร์เอ กิ๊ฟเซ็ต เพื่อการเริ่มต้น
ประกอบด้วย
1 แก้วเชคทีอาร์เอ / 1 ที่แบ่งทีอาร์เอเชค / 1 คู่มือโปรแกรมดูแลรูปร่างอย่างได้ผล / 3 สมุดบันทึกการรับประทานอาหาร / 1 กล่องใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มาเน็กซ์

Buy Now

Product Details

Divider